Fornøyde fotgjengere: – Det var ikke trygt å gå her

Nylig har et nytt gangfelt kommet til i krysset på Verket hvor mange fotgjengere og bilister møtes nord for arbeiderboligene.