Det har vært mye debatt rundt vaksinasjon på Solitun og forskjellsbehandling. Som helseministeren påpeker helt korrekt så gjorde Moss kommune det korrekt til slutt, men det var altså først etter media tok tak i saken. Moss kommune snudde da og sørget for at gruppen ble vaksinert i tråd med riktig prioriteringsrekkefølge.

Da det første oppslaget stod på trykk i Moss Avis 12 januar kunne vi lese at kommunen ikke besvarte diverse henvendelser fra Solitun om vaksinering og kommunen sa til Moss Avis at de først neste uke skulle de ta kontakt med Solitun. Men samme dag som saken stod på trykk snudde brått Moss kommune og kontaktet Solitun og avtalte vaksinasjon så raskt som praktisk mulig, onsdag 20 januar. Det er gledelig at saken løste seg til slutt, men det er trist at det først skjedde etter media tok tak i saken.