Det har vært mange mediesaker i sommer med fokus på måker som har tilhold i sentrumsområder, der de prøver å få tak i mat fra spisesteder og ellers beskytter ungene sine slik måker gjør, med skinnangrep. Fokuset har noen ganger vært så negativt at det gjenspeiler seg i kommentarfelt som er fulle av hat til måker og med forslag om lovstridige handlinger.

Les også: Plages du av innpåslitne måker? Da er det én ting som gjelder, ifølge eksperten

Det virker som at konfliktene har økt i noen byer og at måkene er blitt mer ivrige på maten. Det kan ha sammenheng med havets tilstand - med klimaendring, overfiske og forstyrrelser. 16 av 28 marine sjøfuglarter som opptrer i norske farvann er rødlistet, og 7 av 10 måkearter som hekker i Norge er rødlistet. Mindre mat i havet kan føre til økt flukt fra kysten og inn til byene av måker som må finne alternativ livberging, og dermed økte konflikter.

Det er en menneskeskapt situasjon og vi bør finne løsninger som ikke vanskeliggjør situasjonen for måkene og fører til forverret rødlistestatus. Vi mener at den beste løsningen er å prøve å styre måkene ut av sentrumsområdene i byer der det er høyt konfliktnivå. I enkelte byer er det tilrettelagt for hekking for rødlista krykkje og fiskemåke, blant annet i Mandal.

Tilrettelegging for hekking kan bidra til å styre måkene dit man ønsker at de skal oppholde seg. Samtidig bør det oppfordres til å mate kun på disse stedene, eventuelt at kommuner oppretter matestasjoner.

Ved å fraråde mating alle steder fordeler man bare måkene overalt, og dermed også konfliktene.

Vi foreslår:

  • Tilrettelegging for hekking i områder med lavt konfliktnivå.
  • Skilting som oppfordrer til å ikke mate måker i sentrumsområder med høyt konfliktnivå.
  • Skilting som viser hvor det er aksept for å mate måker og andre fugler. Det bør gjelde blant annet ved byvann og i usjenerte områder ved sjøen der måker har sitt naturlige habitat, og i områder der det tilrettelegges for hekking.

Måkene hører til både ved kysten og i innlandet, og de er en naturlig del av bymiljøet. Det må ikke bli et mål å fordrive måkene fra byene, men heller prøve å styre dem bort fra de mest konfliktfylte områdene. Det er ingen løsning å fraråde eller forby mating av måker overalt - det vil bare forsterke konfliktene.

Les også: Fortviler over måkebråk: – Skal man kose seg ute med middag kan man ikke gå fra mer enn noen sekunder

Vi oppforder kommuner, politikere og sentrumsforeninger om å legge til rette for en mer fredelig sameksistens mellom folk og måker. Samtidig bør folk oppmuntres til toleranse for naturen og aksept for dyrs naturlige adferd. Måker er ikke "aggressive", men verner bare ungene mot fare, og de "stjeler" ikke mat, de prøver bare å stille sulten. Vi håper at det er interesse for å finne løsninger som kan ivareta måkene og samtidig dempe konfliktene.