– Det er for tidlig å si hvordan det har gått med leksefri hverdag, men vi har fått vite at oppstarten på skoleåret har vært god. Nå er det foreldremøter på gang ute på skolene, hvor det gis mer informasjon om hva endringen med leksefrie skoler innebærer. Det er allerede gjennomført noen foreldremøter og tilbakemeldingen er at det har gått bra, sier direktør for kultur, oppvekst og aktivitet Silje Hobbel.

I mai ble det besluttet at mosseskolene skal være leksefri fra august. Beslutningen vakte mange reaksjoner, blant annet fra opposisjonspolitikere og Utdanningsforbundet.

– Vår opplevelse så langt er at det har vært rolig og gode prosesser med skolestarten. Det er det vi har fått tilbakemeldinger om fra skolene, sier Hobbel.

– Vil bli endringer

Ikke alle er udelt positive til ordningen med leksefri.

– Sånn som vi ser det så er ikke det en positiv endring. Verken for barna våre, eller for oss. I tillegg er vi veldig spent på hvordan det blir håndtert. Vi har ikke helt skjønt hensikten fra kommunen sin side med å vedta det, men vi håper at det kommer mer informasjon etter hvert og at elevene får bra og tilpasset undervisning, sa Anette Bolstad til Moss Avis da hun fulgte datteren sin til første skoledag på Reier skole sist uke.

– Jeg tror leksefri skole vil jevne ut læringen og minske forskjellene mellom elevene. Noen har foreldre som er veldig «på», andre har det ikke. Motivasjonen hos elevene er forskjellig, og jeg tror mange hjem har vært frustrerte over dette med lekser. Dessuten vil lærerne få mer tid når de slipper å følge opp leksene, uttalte Frode Pettersen til Moss Avis som er foresatt til en elev på Halmstad.

Hvordan selve skoledagen nå skal utformes er opp til hver enkelt skolen, men med noen føringer fra skoleeier, ifølge Hobbel.

– Vi følger dette tett. Evaluering blir viktig, men det vil ta tid før resultatene er klare. Også må vi legge det fram for politikerne og se om de er fornøyd. Hvis evalueringen viser negative resultater, kan det bli behov for justeringer. Enten ved å innføre noe lekser igjen, eller endre måten vi gjennomfører leksefri på, sier hun.

Ikke eneste kommune med leksefri

Etter en to år lang prøveperiode er også alle skolene i Horten kommune blitt leksefrie fra denne høsten. Men i Horten ser skoledagene annerledes ut enn i Moss.

– Vi hadde et prøveprosjekt på én skole i to år. Der hadde de god erfaring med å innføre ekstra tid til lesing som erstatning for leksefri. De var veldig fornøyd med resultatet. Også politikere og administrasjonen ville styrke lesing og innvilget derfor penger til dette, sier skolesjef i Horten kommune, Nina Henriksen.

Som en erstatning for lekser, har alle barneskolene i Horten et kvarter lenger skoledag hver dag. Dette kvarteret skal benyttes til lesing. På ungdomsskolene i Horten har man valgt å opprettholde leksehjelpsordningen.

Også i Horten er det foreløpig for tidlig å si om hvordan det har gått med innføringen av en ny og leksefri hverdag.

– Hvis vi ser på resultatet etter prøveprosjektet, hadde vi gode leseresultater. Men det blir foreløpig vanskelig å si noe konkret om hvordan det har gått nå i høst, siden vi innførte leksefri på alle skolene nå nettopp, sier Henriksen.

For Horten sin del skal de nå ha en leksefri periode i to år, før det hele skal evalueres.

Bildeserie

Her er årets førsteklassinger i Moss

Bildeserie

Førsteklassefotografering i Råde, Våler og Hobøl

Sliter du med oppfinnsomheten? Her er syv sunne matpakketips til barna