Rødt Moss har lenge vært for leksefri skole og vi er fornøyde med at det er bredt enighet i posisjonen for at Mosseskolene til høsten blir leksefrie.

Vi mener at læring skjer i løpet av hele barnets hverdag. Den sosiale læringen, altså samhandlingen mellom barn og mellom barn og voksne, er like viktig som den akademiske, teoretiske fagopplæringa i skoletimene. At lekser skal gjøres hjemme etter endt skoledag, tar fra barnet tid og mulighet til sosiale aktiviteter som også fremmer læring og sosialt samspill. Skolearbeid hører hjemme på skolen.

Det er lite forskning på leksefri skole, men det finnes studier som viser at læringsutbyttet av hjemmelekser er begrenset. En undersøkelse i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB/2010) viser at elever med lavere sosioøkonomisk bakgrunn kan ha større faglig utbytte av en skole uten hjemmelekser. Studien er begrenset, men den viser at heller ikke elever med høyere sosioøkonomisk bakgrunn har særlig stort faglig utbytte av hjemmelekser.

Mange foreldre opplever at leksesituasjonen er kilde til konflikt og stress i hjemmet. Det er trist at skolearbeid blir et problem for barn og voksne når de er hjemme. Selvfølgelig er repetisjonslæring nødvendig, men om skolen for eksempel bruker tiden man ellers ville brukt til lekseforberedelser og leksegjennomgang, kan dette foregå i skoletiden, med en lærer tilstede for å hjelpe. Det vil gi alle elever samme mulighet til å få hjelp. Når repetisjonslæringen gjennomføres i skoletiden, vil barna, på samme måte som de voksne, være ferdige med arbeidsdagen når de drar hjem fra skolen.

I 2018 inviterte Moss kommune barne- og ungdomskoler i Moss til å prøve ut hjemmeleksefri

skole i skoleåret 2018/2019. Ramberg barneskole takket ja til å være med i forsøket. Etter forsøksåret ble hjemmeleksefri skole evaluert, og rapporten fra Ramberg viste at et flertall av skolens foresatte, elever og lærere hadde positive erfaringer med tiltaket. Så Ramberg fortsatte å utvikle den leksefrie skolen, og har vel nå praktisert det i fire skoleår, og de er tilfredse. Så det er egentlig på høy tid at de øvrige skolene følger Rambergs eksempel.

Med den nye fagfornyelsen skal læringen ha fokus på dybdelæring, temabaset læring og tverrfaglig undervisning. Dette er fremtidens skole. Det er på tide med en forandring i den klassiske norske skolen. Leksefri skole er et skritt på vegen til en skole der elevene opplever mestring og får mer ansvar for egen læringsprosess på skolen.

Leksefri skole betyr ikke at elever ikke kan gjøre skolearbeid hjemme. Dette kan tilpasses den enkelte sitt ønske.

Rødt Moss sine representanter i hovedutvalget oppvekst og utdanning med til sammen har mer enn 30 års erfaring som lærere, er at lekser ikke fremmer læring, men kan være en stor belastning for mange elever og en kilde til konflikt i hjemmet.