Flyplassen på Rygge er viktig for fremtiden

Klar tale: –La fagmilitære råd ligge til grunn og aksepter at Bell helikoptrene og ledelsen flytter til Rygge senest innen 2019, skriver René Rafshol i denne kronikken.

Klar tale: –La fagmilitære råd ligge til grunn og aksepter at Bell helikoptrene og ledelsen flytter til Rygge senest innen 2019, skriver René Rafshol i denne kronikken.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om Forsvaret, signert René Rafshol, ordfører i Råde og leder i Østfold Høyre.

DEL

Debatt Etter den 2. verdenskrig ble Rygge militære flyplass en viktig militærbase for Norges forsvar. Etter hvert fikk man jagerfly og helikoptre som skulle forsvare Norge mot et angrep. På 80 tallet møtte jeg stadig vekk utenlandske fiskere og fugletittere som var mer interessert i aktiviteten på den militære flyplassen i Rygge og Råde, enn fugler og fisker. Etterhvert som den kaldt krigen avtok ble det også endringer i forsvarsstrukturen. Jagerflyene som var på Rygge ble flyttet til Bodø og Ørland. Tilbake var Helikoptrene, ledelsen av luftforsvaret også kalt GIL, Heimevernet, SeaKingen og noen andre avdelinger.

I en periode har de 18 Bell helikoptrene i Norge vært delt i to avdelinger. De to avdelingen er på Bardufoss og på Rygge, med ledelsen plassert på Bardufoss. Når langtidsplanen (LTP) ble lagt frem var forslaget at alle Bell helikoptrene skulle samles til Rygge og ledelsen skulle flyttes fra Bardufoss til Rygge. Begrunnelsen er at det er viktig å samle helikopermiljøet på et sted. Det delte miljøet vi har i dag er sårbart.

Ved å flytte alle Bell helikoptrene til Rygge får også spesialstyrkene bedre treningshverdag og kan benytte helikoptrene enda mer enn de gjør i dag. Når man vet at 1/3 av helikoptrene til enhver tid står på bakke grunnet service og vedlikehold betyr det at det ikke er mange helikoptre som er operative. I tillegg til dette skal også noen helikoptre stå standby for rask uttrykning ved terror og trusler. Etter forhandlinger på Stortinget ble det enighet om LTP mellom regjerings partiene og Arbeiderpartiet. Der står det at dagens helikoptre på Bardufoss skal flyttes til Rygge når nye kystvakthelikoptre kommer på plass i 2019 og når Landmarksutredningen var lagt frem.

Under hele valgkampen kommuniserte Arbeiderpartiets sentralt politikere med to forskjellige budskap. Det ene var at man sto bak forsvarsforliket og det andre var at de fortsatt ønsket et delt helikoptermiljø. I disse dager har Senterpartiet innkalt de andre opposisjonspartiene på stortinget inkludert Arbeiderpartiet om landmarksutredningen. Et av de forslagene som et flertall nå går inn for er fortsatt delt helikoptermiljø. Dessverre er dette distrikts og symbolpolitikk. Ingen kan mene at 4 operative Bell helikoptre kan gi hæren et viktig bidrag, når løftekapasiteten til helikoptrene er så liten at det ikke kan løfte en tropp. Da er det bedre å flytte alle helikoptrene til Rygge og la de heller trene ved behov i Nord. Akkurat som når man kraftsamlet jagerflyene på færre flyplasser tidlig på 2000 tallet.

Når jagerflyene forsvant fra Rygge ble det ledig kapasitet på flyplassen. Etter at Olav Thon, Orkla og Østfold Fylkeskommunen gikk i sammen ble det sivile flygninger fra 2007 da Moss Lufthavn Rygge ble etablert. Under flyplassens etablering og leveår møtte de på utfordringer som passasjertak som truet flyplassens eksistens. I noen sene nattetimer med forhandlinger på Stortinget kom flypassasjeravgiften på plass og ble vedtatt. Dessverre har også andre partier tatt inn dette i budsjettene sine. Etter at den sivile delen av flyplassen ble nedlagt har det vært jobbet for å fjerne eller endre flypassasjeravgiften. Det kan se ut som det er flere hindringer for en reetablering av flyplassen. I 2014 kom et forslag fra Senterpartiet og KrF på å se på taxfree ordningen.

I dag er det private selskaper som driver taxfree ordningen på flyplassene i Norge. Inntektene på flere milliarder bruker Avinor til å finansiere flyplassdriften i Norges landstrakte land. Også for de to private flyplassene Torp og Moss Lufthavn Rygge har dette vært en viktig, hvis ikke en helt avgjørende inntekt for sin eksistens. At Senterpartiet og KrF fortsatt ønsker at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget kan bety at flere flyplasser i Avinor systemet vil slite viser en rapport som Menon utarbeidet i 2016. I tillegg er det et stort spørsmål om ESA vil akseptere at det blir differanse mellom flyplassene drevet av Avinor og de private flyplassene.

Rygge militære- og sivile flyplass skal bli det store fyrtårnet i Østfold med mange tusen arbeidsplasser, dirkete og indirekte. Det er fem grunner til det;

1. Økt aktivitet på den militære delen som i dag består av ca. 500 personer. I henhold til LTP kommer det både flere helikoptre med mannskap og ledelsen til Rygge innen 2019.

2. AIM som driver med motorvedlikehold flytter mer av sin virksomhet til Rygge som kan gi flere hundre arbeidsplasser

3. Treningssenter for blålysetatene – Rygge Beredskapssenter

4. Gjenoppta sivile flygninger fra Rygge kan gi mange hundre nye arbeidsplasser

5. Økt militær aktivitet, AIM etablering og sivile flygninger fra Rygge vil gi ringvirkninger og nye etableringer i distriktet.

Det er viktig at Østfold politikerne nå tør og stå opp for Rygge som vi alle er enig om. For at vi skal lykkes må vi jobbe sammen om noen viktige saker.

 Det betyr ikke endring av dagens taxfree systemet som kan ødelegge en reetablering av sivile flygninger. Jobbe for å endre eller fjerne flypassasjeravgiften.

La fagmilitære råd ligge til grunn og aksepter at Bell helikoptrene og ledelsen flytter til Rygge senest innen 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags