Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt strid om grunnforholdene i Moss.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moss Avis har hatt mange store oppslag med påstander om hvor dårlige grunnforhold det er i Moss.

Nå sist, etter Jonathan Parkers orientering i Plan, bygg og teknisk (PBT).

Der presenterte han en rapport som var bestilt av hans kone, Rønnaug Bekkhus.

Konklusjonen fra Parker var at denne rapporten var nok et eksempel på at byens innbyggere hadde all grunn

til å være bekymret for utglidninger og ras. Bl.a. hevdet han at BaneNor ikke var kjent med en skredgrop ved Rockwool, og at de ikke hadde godt nok grunnlag for sitt arbeide, da de ikke hadde benyttet geologisk kompetanse.

Disse påstandene ble tilbakevist av BaneNor, som også var i møtet.

I denne sammenheng kan det være nyttig å minne om at jernbanen i området ble bygget for over 100 år siden.

Og at det har vært betydelige arbeider med grunnforstekning, for å stabilisere området, over mange år.

BaneNors redegjørelse til politikere og innbyggere synliggjør, slik jeg oppfatter det, at det er et bredt tverrfaglig

sammensatt faglig miljø som gjennomgår de rapporter og anbefalinger som velges. Også utenforstående sidemanns kontroll kvalitetssikrer arbeidet. Det har så langt jeg forstår, ikke rapporten fra Parker blitt.

Begrunnelsen for det er at det ikke er gitt tilgang til tidligere innsamlet data.

Rapporten Parker presenterer, er utarbeidet av et firma som hevder å være verdensledende på sitt felt, helhetlig 4D geomodell.

Jeg har ingen forutsetning for å betvile dette. Journalisten i Moss Avis har også innhentet gode referanser fra firmaet, både nasjonalt og lokalt.

Det fremkommer også at Statens vegvesen kanskje vil vurdere metoden i forbindelse med RV19.

Men for oss som politikere og innbyggere, både må og bør vi forholde oss til, og stole på de forsikringer vi har fått.

BaneNor er tydelige på at de vil bruke den tid og de ressurser de trenger, for sikkerheten kommer først.

Kommentarer til denne saken