Avstengingen skjer som følge av at entreprenør Mossia trenger å benytte dette som anleggsområde i forbindelse med bygging av det nye dobbeltsporet.

Området vil dermed bli gjerdet inn, og pendlere bes finne alternativ parkering.

– Vi minner om at lokaltoget (ikke InterCity/Halden-toget) har stoppested på Kambo. For enkelte kan det være et fullgodt alternativ til Moss stasjon, og det er erfaringsmessig gode parkeringsmuligheter her, skriver Bane NOR på sine hjemmesider.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på cirka 800 meter. De første togene skal etter planen gå i 2024, og prosjektet skal stå ferdig i 2025.