Unntatt den nye bestemmelsen er arbeidspendlere som arbeider i Norge og bor i Sverige og omvendt. NRK skriver at de nye karantenebestemmelsene i følge Justisdepartementet IKKE får tilbakevirkende kraft slik tidligere karantene-påbud har fått, skriver Fredriksstad Blad.