Fraktet til legevakt etter kraftig smell med parkert bil