Fraråder bading på flere populære badesteder

Kommuneoverlegen fraråder bading i både Nesparken og ved Vepsen i Vansjø på grunn av observasjoner av blågrønnalger.