Gå til sidens hovedinnhold

Frederik (34) innbyr hverdagsheltene i Moss til gratis pårørendeseminar

Artikkelen er over 1 år gammel

Pårørende til pasienter eller brukere av helse- og omsorgstjenester i Moss inviteres til gratis pårørendeseminar på Frivillighetens hus tirsdag 21. januar.

– Pårørende i alle aldre, eller hverdagsheltene som jeg kaller dem, er velkommen til seminaret, sier pårørendekoordinator Frederik Hallerstig i Moss kommune. Han holder til på Pårørendesenteret på Frivillighetens hus på Høienhald.

Pårørende står ofte i krevende omsorgsoppgaver, gjerne i tillegg til å ha ansvar for familie og en jobb de må passe. Frederik jobber for at pårørende i Moss skal bli sett, hørt og forstått, og få riktig informasjon til rett tid.

– På seminaret tar vi opp temaet «Hvordan ivareta meg selv som pårørende?» Det er Bjørn Ole Helliksen fra N.K.S. veiledningssenter for pårørende som skal innlede om dette emnet, sier Frederik.

Målet med seminaret er å gi pårørende noen redskap til å mestre hverdagen med sykdom i familien og bidra til å redusere de pårørendes belastninger.

Kjempesuksess for det nye Frivillighetens hus i Moss

Treffe andre

– Samtidig er seminaret en fin mulighet til å treffe andre pårørende i lignende situasjoner, slik at de kan snakke sammen og utveksle råd og erfaringer, tilføyer Frederik.

I tillegg kommer Eirin Vedvik, kreftkoordinator i Moss, for å snakke om hvordan man kan hjelpe barn som pårørende.

– Seminaret vil også være relevant for dem som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom, legger Frederik til.

Moss har egen helsestasjon for ungdom, dit kan de komme med vonde tanker og følelser

Nesten 40 pårørende og andre interesserte har allerede meldt seg på. Men Frederik understreker at det fortsatt er plass til flere.

Én av arbeidsoppgavene hans er å jobbe for at alle pårørende i Moss skal få et likeverdig tilbud. Han tiltrådte stillingen som pårørendekoordinator i april 2019 og siden da registrert noen variasjoner på dette området.

Sju eldre i Moss har stått på venteliste for å få sykehjemsplass, nå kommer nye tildelingskriterier

Psykisk helse og rus

– Min erfaring er at Moss kommune er gode på informasjon og støtte til pårørende til personer som har demens eller kreft. Psykisk helse og rus er derimot et område der jeg ser at Moss kommune har et forbedringspotensial overfor pårørende.

Frederik gir også individuelle samtaler eller familiesamtaler til pårørende som trenger informasjon om relevante helsetjenester eller rådgivning om pårørendes rettigheter, muligheter og klageadgang.

– Vi på Pårørendesenteret har tid til å lytte og kan veilede pårørende i den situasjonen de står i. Vi har både fagkunnskap, systemkunnskap og personlig erfaring med det å være pårørende, legger Frederik til.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.