Frelsesarmeens unnvikelsessynd: «Etter vårt syn er det også et spørsmål om våre folkevalgte skal belønne de som unnlater å lytte og delta i debatten.»

Elisabeth Leikanger,  Søndre Jeløy Vel

Elisabeth Leikanger, Søndre Jeløy Vel Foto:

Av
DEL

LESERBREV Vi innrømmer det gjerne, vi er bortskjemte på Søndre Jeløy. Vi har fantastiske strender, flott utsikt over Revlingen og Oslofjorden, et eventyrlig landskapsvernområde utenfor døren, samtidig som vi har kort vei til byen. Men det flotteste av alt er kanskje likevel naboskapet som eksisterer på tvers av små gater, gjerder og hekker. Vår velforening er tuftet på at godt naboskap også forplikter, og gir alle et ansvar for å bidra og utvikle et godt nærmiljø.

Frelsesarmeen har lenge vært en stor nabo og grunneier i vårt område. De driver folkehøyskole og offisersskole på Søndre Jeløy, en virksomhet som er fin og svært så synlig i vårt nabolag.

I årevis har Frelsesarmeen forsøkt å tvinge gjennom en utbygging av monsterblokker på Fretex-tomta. Dette er en tomt de mottok helt gratis, som del av arveoppgjøret etter fabrikkeier Gabrielsen. Betingelsen for gaven var at Frelsesarmeen skulle bruke tomten til egen virksomhet, men i jakten på profitt er åpenbart ikke lenger den avdødes siste vilje mye verd.

Vi har gjentatte ganger protestert kraftig mot Frelsesarmeens planer om å bygge en vegg av høye blokker på Fretex-tomta. De fem etasjes kolossene vil effektivt danne en vegg mellom boliger og badeplasser, og er alt annet enn tilpasset øvrig småhusbebyggelse. Vi har arrangert folkemøter og invitert til debatt. Vi har brukt sosiale medier for å involvere vårt velområde i diskusjoner om hvordan Fretex-tomta kan utvikles på nærmiljøets premisser.

Mange har bidratt, men stillheten fra Frelsesarmeen har vært påfallende. Diskusjon og meningsbrytning er demokratiets fundament, og noe vi i Søndre Jeløy vel er opptatt av å legge til rette for. Frelsesarmeen har gjennom hele prosessen bevisst unnlatt å delta i debatten. I stedet skjuler de seg bak et arkitektkontor, som får i oppgave å poste ting på vår Facebook-vegg, selge inn skisser til politikere og til å trenere prosessen med å kun gjøre marginale endringer på et håpløst utgangspunkt.

I Moss Avis fremkommer det også at Frelsesarmeen har gitt arkitektene i oppdrag å produsere en video for å diskreditere Søndre Jeløy vels alternative forslag til utbygging, en utbygging som vil være i tråd med områdets karakter og ivareta naboenes ønsker. Denne videoen er produsert uten vår viten, og uten at våre sakkyndige kan gå god for innholdet.

Når mossepolitikerne snart skal ta stilling til Frelsesarmeens gigantiske blokker, er dette ikke lenger bare et spørsmål om hvor stor en utbygging kan være. Etter vårt syn er det også et spørsmål om våre folkevalgte skal belønne de som unnlater å lytte og delta i debatten.

Frelsesarmeen omtaler seg selv som en bevegelse med utstrakt sosialt engasjement. Da forventer vi at dette også gjelder for naboer. Spesielt når dette er naboer som må leve med resultatet av utbyggingen til evig tid.

Søndre Jeløy vel oppfordrer Frelsesarmeen til å trekke forslaget og vise et større engasjement for omgivelsene sine.

Det betyr at monsterblokkene må skrinlegges en gang for alle. Vi inviterer gjerne på nytt til møter der vi kan starte med blanke ark og involvere hverandre i utviklingen av området til beste for alle parter.

Det er nemlig slik uenigheter mellom naboer skal løses. Men det fordrer at Frelsesarmeen tar seg bryet med å møte opp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.