Vi kan få økonomiske flyktninger

ANKOMSTSENTERET i RÅDE:  Frps Erlend Wiborg er redd for at vi får flere økonomiske flyktninger.

ANKOMSTSENTERET i RÅDE: Frps Erlend Wiborg er redd for at vi får flere økonomiske flyktninger.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevFremskrittspartiet er opptatt av at våre trygdeordninger skal være rimelige, til å leve av og rettferdige. Vi er og opptatt av å sikre at våre velferdsordninger ikke gjør oss spesielt attraktive for økonomiske flyktninger. Flyktninger og asylsøkere har i dag tilgang til velferdsytelser andre må opparbeide seg rettigheter til i lang tid før de kan få.

Det mener vi er galt.

Regjeringen la derfor i 2017 frem flere forslag for å begrense dagens urimelige forskjellsbehandling og harmonisere våre ytelser på nivå med andre europeiske land. I flyktningavtalen av 19. november 2015 ba Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen om; «Å sørge for at nivået på ytelsene til asylsøkere skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktiv …» «… å igangsette et arbeid med sikte på innføring av botidskrav for mottak av kontantstøtte og ytelser som ikke støtter opp om arbeid og aktivitet», «… å gjennomgå særordningene for flyktninger og asylsøkere i folketrygden og sørge for at det stilles aktivitets- og opptjeningskrav til disse der det er naturlig …»

Da regjeringen la frem forslag til endringer, valgte likevel ikke flertallet å følge forslagene om å gjøre ordningene mer rettferdige. Blant forslagene lå blant annet et forslag om å oppheve flyktningenes særordning der de får fulle minsteytelser, uten krav om botid.

Det stemte flertallet ned.

Det ble og foreslått å erstatte særordninger både for uføretrygd og alderspensjon, og erstatte de med behovsprøvd supplerende stønad, men ikke vedtatt. Kun forslaget om å kreve fem års botid for å få kontantstøtte fikk flertall. FNs flyktningkonvensjon gir Norge en plikt til å la flyktninger bli omfattet av folketrygden, slik at de kan opparbeide seg rettigheter. Folketrygdens særskilte regler for personer med flyktningstatus går imidlertid vesentlige lengre enn plikten vi har i forhold til flyktningkonvensjonen.

De foreslåtte tiltakene ville skapt et mer rettferdig og forståelig system, og brakt systemet nærmere øvrige europeiske land. De norske ordningene ville fortsatt ligge på et høyere nivå, om lag på linje med Danmark og Sverige. At flertallet stemmer mot å skape et mer rettferdig system – i tråd med det de selv ba om i november 2015 og brakt systemet noe nærmere tilbudet i andre europeiske land er vanskelig å forstå.

Vi kan ikke ha et trygdesystem som gjør oss attraktive for økonomiske flyktninger og over tid undergraver tilliten til at våre ordninger er rettferdige. FrP vil at norske velferdsordninger skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge.

Erlend Wiborg: – Vi er vant til å stå i stormen 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags