I Moss Avis lørdag 18.august skriver Fredrik William Kveseth fra AUF et svarinnlegg til mitt forslag om innvandringsstopp i nye Moss kommune. Kveseth viser med dette innlegget nok en gang at AUF og resten av venstresiden i norsk politikk ikke ønsker å snakke om problemene knyttet til den høye innvandringen til Norge over tid.

LES OGSÅ: Kveseth (AUF) sitt innlegg: – Innvandring er ikke problemet, Frp er problemet 

I sitt svarinnlegg skriver Kveseth at FrP i dag har et lovlig mandat til å gjennomføre en innvandringsstopp til hele Norge. Denne påstanden er i beste fall kunnskapsløs. Fremskrittspartiet fikk 15,2 % ved valget 2017, noe som betyr at vi må samarbeide med andre partier for å få gjennomslag for våre saker. Realiteten er at rundt 85% av velgerne stemte på partier som i all hovedsak ønsker en liberal innvandringspolitikk der flere får opphold. Det sier seg selv at FrP alene ikke kan gjennomføre en total innvandringsstopp til Norge.

Det er verdt å nevne at Arbeiderpartiet sitt søsterparti i Sverige står for en innvandringspolitikk som har ført til enorme utfordringer. Sverige har mange bilbranner hvert år, og de har over 50 «no-og»-soner som ambulanse og brannpersonell ikke tør å gå inn i uten støtte fra bevæpnet politi. De radikale gjengmiljøene i disse områdene kommer som en følge av for dårlig integrering, noe som uten tvil henger sammen med hvor mange landet har tatt imot. Jeg synes det er trist at AUF og resten av venstresiden ikke ser alvoret i situasjonen vårt naboland står overfor, og at de ikke forstår at integrering også henger sammen med hvor mange mennesker et samfunn har kapasitet til å integrere. I stedet for å ta lærdom av Sveriges feil, går AUF i bresjen for at Norge skal føre den samme politikken.

Kveseth forsøker å gjøre seg selv til godhetens apostel når han trekker frem solidaritet med mennesker i nød. Arbeiderpartiet har ikke monopol på solidaritet og medmenneskelighet, selv om de liker å tro det. Sannheten er derimot at Kveseth og hans parti ønsker å bruke pengene på de få som kommer seg til Norge, fremfor de millionene som lever i nød, uten penger og mulighet til å komme seg til landet vårt. Fremskrittspartiet har vært helt tydelige på at vi ønsker å hjelpe de mange i stedet for å prioritere de få. Sannheten er at man kan hjelpe 10-20 ganger så mange flyktninger i nærområdene som man kan for den samme summen i høykostlandet Norge. Hvis målet er å hjelpe flest mulig mennesker i nød vil det derfor være direkte selvmotsigende å stemme på Arbeiderpartiet.

Jeg er glad for at Fremskrittspartiet sitter i regjering, og at innvandringen til Norge er rekordlav. Dette sikrer bedre kapasitet til å redusere «integreringsetterslepet», og sikrer en bedre fremtid – både for nordmenn og for innvandrerne som allerede bor her. Fremskrittspartiet står fast på at vi ønsker innvandringsstopp i nye Moss kommune.

LES OGSÅ: Kveseth (AUF) sitt innlegg: – Innvandring er ikke problemet, Frp er problemet