– Vi ønsker at så mange som mulig blir med på arrangementet vårt, sier Lene Furu, frisklivskoordinator i Moss.

Frisklivsspretten er et årlig arrangement, der du kan gå eller løpe angitte distanser: To kilometer eller fire kilometer for voksne, og 500 meter for barn.

– Arrangementet er åpent for alle. Det er Frisklivssentralene i Østfold som har satt dette i gang, og Frisklivsspretten har tidligere år blitt arrangert her i Moss, i Fredrikstad og i Mysen, forteller Furu.

LES OGSÅ:

Antall deltakere på arrangementet har tidligere vært rundt 100–150.

Liv og røre

– Målet med arrangementet er å markedsføre Frisklivssentralene, skape liv og røre og ha fokus på god helse. Ansatte fra alle Frisklivssentralene i Østfold står ansvarlige for arrangementet og vil delta denne dagen, med Frisklivssentralen i Moss i spissen, legger Furu til.

LES OGSÅ:

Det er søkt på midler gjennom Nettverk for Friskliv, læring og mestring i Østfold, som dekker utgifter for arrangementet.

– Her blir det utdelt t-skjorter og medaljer. Det blir også bevertning, lokker Furu.