For mange er el-sparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen etter en fuktig natt på byen. Det skal det visst også være i fremtiden.

En skal høre mye rart før ørene detter av, men nå er det jammen meg like før.

Ved inngangen av helgen presenterte samferdselsministeren de nye reglene på elsparksykkel. Her fremkommer det blant annet at du kan få bot ved feilparkering og at farten på tohjulingene skal ned. Noe Ung i Trafikken smiler for. Men vi smiler ikke akkurat om kapp med vårsolen når vi ser at det fortsatt er fritt frem for promillekjørerne.

Det er paradoksalt, og ja, faktisk nesten ikke til å tro. Spesielt med tanke på ulykkesbildet og at Hareide for en liten stund siden bruset med fjærene ved fremleggelsen av NTP, og sa at trafikksikkerhet skal prioriteres enda hardere.

Nylig offentliggjorde TØI en rapport, her fremkommer det at 43 prosent av elsparkesyklister har kjørt med promille og at brukerne mener det er lite sannsynlig å bli stoppet i promillekontroll. Tall fra fjoråret viser at promillekjøring er et betydelig problem, og juni i fjor var 50 prosent av skadene knyttet til fyllekjøring.

Ministeren argumentere med at det i dag ikke er lov å være overstadig beruset når man kjører med elsparkesykkel. Det Hareide påpeker er riktig, men i praksis er det fritt frem for fyllekjørerne med mindre de forårsaker en ulykke. Ung i Trafikken mener regjeringen bagatelliserer hvor ille dette kan gå.

For å styrke trafikksikkerheten og redusere antall skader mener Ung i Trafikken at vi er avhengig av en konsekvent reaksjon. De manglende reglene på promillekjøring, er helt klart ikke i tråd med verken Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken eller FNs bærekraftsmål.

Med promille i blodet øker sjansen for at en opptrer uaktsomt i trafikken, og vi frykter at ulykkesbilde fra i fjor gjentas og i verste fall får vi flere dødsulykker.