Bak forslaget står følgende seks frivillige organisasjoner som jobber innen disse feltene:

Fontenehuset Rygge, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Moss, A-larm, avdeling Moss, Veien tilbake, avdeling Moss, Angstringen, avdeling Moss, og Mental helse Moss og omegn.

– Vi vil være brukerstemmen innen psykisk helse og rusfeltet. Målet er å hjelpe politikere til å finne gode løsninger innenfor disse områdene, sier Tommy Winther fra Mental helse Moss og omegn.

LES OGSÅ: Arild innbyr til samtaler om rus- og medikamentfri behandling: – Det er en vei mange har gått, men som nesten har blitt usynlig

Eget råd

De ønsker at psykisk helse og rusfeltet skal få sitt eget råd, på linje med eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelser, medvirkningsrådet for ungdom og flerkulturelt råd.

LES OGSÅ: Barbro og Tommy med klar melding til politikerne: – Nødvendig med flere ansatte i Rask psykisk helsehjelp

Etter dagens ordning blir saker innen psykisk helse og rusfeltet fremmet for rådet for personer med funksjonsnedsettelser for rådgivende behandling før sakene går videre til utvalget for helse og mestring og kommunestyret for endelig avgjørelse.

LES OGSÅ: Celine (24) starter Mat og mingling for ungdom: – Vi så et tilbud som manglet

Favner bredt

Men representanter for de seks organisasjonene mener at rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et råd som favner veldig bredt, og at det er behov for et eget råd innen psykisk helse og rusfeltet.

LES OGSÅ: Lanserer nytt treningstilbud for unge i Moss: – Målet er sykkeltur på Nord-Vestlandet neste sommer

Deres håp er at et slikt råd kan bli forelagt alle saker som handler om psykisk helse og rusfeltet og få komme med sine råd før sakene går videre til utvalg og kommunestyret.

De lanserer forslaget nå og håper det vil bli tema i den kommende valgkampen, og at det nye kommunestyret vil si ja til dette.