I forslag til statsbudsjett legger Landbruks- og matdepartementet opp til å kutte hele «Kapittel 1138 Støtte til organisasjoner». Det betyr kutt på 7,1 millioner kroner og avslutninga på et historisk godt samarbeid. Støtte fra staten betyr utrolig mye for 4H.

Vi er ydmyke og privilegert, men leverer samtidig tilbake meget godt arbeid opp mot det samfunnsoppdraget 4H Norge har blitt gitt av regjeringa. Kort og greit skal 4H Norge blant annet jobbe med rekruttering til utdanninga knyttet til naturbruk og lokale ressurser, og gi barn og unge opplæring i entreprenørskap, organisasjonsarbeid og praktisk kunnskap når det gjelder mat og landbruk.

Et solid oppdrag både samfunnet, bedrifter, bygd og by er tjent med at 4H utfører oppdraget.

Å være frivillig innebærer at aktiviteten blir foretatt uten at det utbetales lønn. Det er den generelle definisjonen. Det er for så vidt sant, men å drive med frivillighet er derimot ikke gratis slik mange tror. En frivillig organisasjon må ha system for å administrere frivilligheten.

Medlemsregister, regnskap, kurspåmelding, oppfølging av klubber, tillitsvalgtopplæring og mye mye mer. Dette koster penger.

Min beskrivelse av vårt oppdrag har store ord, men liker det: 4H utvikler hverdagshelter gjennom lederutvikling.

Flere tusen hverdagshelter. Over hele landet. Det jobbes hver dag på klubb-, fylkes-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. Organisasjonen har et tillitsapparat som er bygd opp gjennom et solid demokrati med medlemmer i alle aldre, og flinke ansatte som legger til rette for dette.

Vi digger når det er slik og vi digger når vi får spille hverandre god. Det skal 4H fortsette med. Om regjeringen, ved Landbruks- og matdepartementet, ikke synses de har et godt system for å gi støtte til organisasjoner er ikke den beste løsningen å kutte alt. Vi bidrar gjerne med innspill til forbedringer.

Vi kunne sutret, men har svart og svarer fremdeles med å vise hvor kult 4H er og hvorfor vi elsker organisasjonen. At regjeringen ikke spiller på lag med 4H er for oss fullstendig uforståelig.

Vi er avhengig av et apparat som tilrettelegger for frivilligheten slik at vi kan gi best mulig tilbud. Da trenger vi gode vekstvilkår. Heldigvis er det bare et forslag. Et forslag som Stortinget med KrF og Venstre i spissen kommer til å gå imot. Vi i 4H har trua på hverdagsheltene og vet at frivillighet fungerer.