Det er smålig av Høyre og FrP at de kutter støtten til en rekke frivillige organisasjoner som jobber for barn, ungdom og levende lokalsamfunn i Norge. Frivillige som jobber på gulvet med å sørge for at folk får mat som ellers ville blitt kastet, skal ikke få noe av Høyre/Frp-regjeringen, mens de rikeste blir enda rikere.

Det er grunn til bekymring når de mer til rikeste blir viktigere enn oppveksten for ungene, trygg mat og det å gi et lite bidrag til mange som gjør livene til folk flest bedre gjennom frivillig arbeid. Arbeiderpartiet er glad i kulturen for frivillighet i Norge. Vi er takknemlig for de mange tusen frivilliges innsats. Vi kjemper for at forskjellene mellom folk blir mindre og at folk får trygg mat. Politikken skal komme det breie lag av befolkningen til gode.