Her får Ingjerd et nytt lass med gratis varer fra butikken, men det er ikke til henne: – Gull verdt

Joker Svinndal takkes for bidragene som går til vanskeligstilte i hovedstaden.