Jon Helgheim liker dårlig at statsministeren drar inn det moralske kompasset i saken om den terrorsiktede norske kvinnen og hennes to barn. Jo, Jon Helgheim, FrP har et annet moralsk kompass å navigere etter, enn alle andre partier på Stortinget. Det er et kompass med misvisning. Vi velgere er ikke dummere enn at vi ser hvilken taktikk som FrP benytter i saken om en mor og hennes to barn, hvorav den eldste lider av cystisk fibrose. Cystisk fibrose kan være en potensielt dødelig sykdom hvis ikke den syke kommer under behandling. FrP’s kompassnål nekter en norsk mor med sitt syke barn å komme inn i landet, selv om partiet vet at moren vil bli arrestert og straffeforfulgt, og arrestert er hun blitt etter å ha landet på Gardermoen.

Terror

Hva er saken? Den norske mor er IS-sympatisør. Hun er siktet etter terrorparagrafen i straffeloven. Hva hennes delaktighet består i vet vi ikke. Dette vil bli belyst i en kommende rettssak. Hun vil bli idømt en fengselsstraff. Hun vil samtidig bli forsøkt rehabilitert tilbake til det norske samfunnet. Hun må også påregne å bli «fulgt opp» av PST - politiets sikkerhetstjeneste - i årene etter at straffen er sonet.

Personer med kjennskap til denne behandling og oppfølging, sier det liten fare for at hun vil utgjøre noen trussel i framtiden.

Generelt kan ikke Norge nekte egne statsborgere å returnere til landet. Norge kan ikke nekte moren og hennes to barn innreise til landet, dersom de ønsker det. Moren vet at hun har forbrutt seg mot norsk lov, og nå må hun ta følgene av det. Hun vet at hennes syke barn trenger behandling for den potensielt dødelige sykdommen.

Flere norske

Det er flere norske kvinner med barn som lever i interneringsleiren i Syria. Men i motsetning til den aktuelle kvinnen, så ønsker ikke disse norske statsborgerne å returnere til Norge med barna - de vet hva som venter dem når de lander på Gardermoen.

Høyre, Venstre og KrF, får støtte fra de andre partiene på Stortinget. Vedtaket i regjeringen har rot i den norske humanismen som sier at barn skal ikke lide på grunn av foreldrenes feiltrinn. Samtidig blir det norske lovverket tatt i bruk ved at den terrorsiktede moren har blitt arrestert. Hun vil bli siktet, og deretter antagelig dømt.

Et sykt, norskt barn får behandling, og en potensiell lovbryter blir dømt.