Gå til sidens hovedinnhold

Frykten for MDG er ubegrunnet

Debatt

Ingjerd Schou og Tage Pettersen fra Høyre hadde nylig et innlegg der de er opptatt av «problemet MDG» og bruker mye plass på deres versjon av MDG sitt nye partiprogram. Jeg mener det er best om partiene selv kan får beskrive egen politikk. Da blir det gjengitt best.

Friheten, tryggheten og samholdet i samfunnet trues av miljøødeleggelser, kortsiktig populisme, polarisering og økende forskjeller, både nasjonalt og internasjonalt. Da er det behov for politikk som våger tenke nytt, tar fagkunnskap på alvor og samarbeider på tvers av grenser med løsninger for mennesker og miljø. Da kan vi klare å styre vekk fra den ødeleggende kursen vi har nå, med ødeleggelse av klimaet og naturen som konsekvens, og påfølgende store utfordringer for menneskeheten. Derfor har MDG politikk som for noen kan synes radikal.

Vi har ni år på oss til å gjøre drastiske endringer, frem til 2030. Det utgjør to valgperioder... De fleste politikere sier de vil gjøre endringer, men nå må vi evne å faktisk gjennomføre det som er nødvendig. Da trenger vi bred oppslutning om løsningene i Stortinget, Fylkesting og kommunestyrer. Og vi trenger noen som hele tiden sporer til videre innsats og viser retning. Det må vi gjøre sammen med FN, EU og andre internasjonale organ.

H og Ap har viktige roller i å bidra til en tung og bred oppslutning om hovedtrekkene i løsningene. Regjeringens forslag til ny klimaplan er viktig i dette arbeidet. Det er dessverre stor usikkerhet om Sp og Frp vil være med å støtte de viktigste virkemidlene i klimaplanen, som for eksempel en Co2-avgift som monner, etter prinsippet om at «forurenser betaler». MDG er det partiet som hele tiden dytter, drar, og spisser ambisjonene ytterligere, for å snu den store trege «samfunnsskuta». Vi våger å gå langt nok. Vi er vant til å få kjeft, og det tåler vi.

For ja, både MDG og folkehelseinstituttet påpeker at kjøttforbruket er dobbelt så høyt som helsa vår, og klimaet har godt av. Vi ønsker et kjøttforbruk basert på norske fôrråvarer for å spare frakt og regnskog, øke selvforsyningsgraden og spare dyreliv.

Og ja, hyttebygging i norsk natur er det som gir mest nedbygging av biologisk mangfold i naturen, sammen med areal til motorveibygging og flyplasser. Så derfor må vi gjenbruke areal som allerede er bebygget, ikke legge ut nytt areal til hyttebygging.

Vi vil mye heller satse videre på vedlikehold av de veiene vi har, fortsette jernbaneutbygging, inklusive grensekryssende baner med høyere hastigheter, og nordnorge-banen, fremfor fergefri E39, ny E18 inn til Oslo og nye flyplasser for større fly i Nord-Norge. Tog er det transportmiddelet som trenger minst areal og minst energi. For å bidra til at det lønner seg å bruke tog fremfor bil, trailer og fly, ønsker vi høyere avgifter på bruk av fossilt drivstoff. Men det må selvfølgelig skje parallelt med utbygging av lading.

Om miljøpolitikk rammer noen med særlig lav betalingsevne må dette avhjelpes over skatteseddelen, ikke ved å la være å gjennomføre miljøpolitikk. Kommende klimaendringer vil uansett ramme dem hardest som fra før har minst.

MDG vil ha en klima- og naturpolitikk som virker godt nok til at vi med hånda på hjertet kan forsikre våre barn om at vi gjorde alt vi kunne for klima og miljø disse viktige ni årene, frem til 2030. Vi håper andre ansvarlige politiske partier kan se verdien i det, og ikke kappes om å ta tilstrekkelig avstand fra oss. De som lurer på hva vi faktisk vedtok på Landsmøtet forrige helg kan sjekke her: mdg.no/mdglm_vedtak

Kommentarer til denne saken