Full utrykning etter melding om røyk fra blokkleilighet