Om et snaut år er det valg, da velges også representanter til fylkestinget. Dit vil Niklas Eriksen, til tross for at hans parti, Frp, er sterkt kritisk til Fylkestinget og gjerne ser det hele lagt ned.

Eriksen er nummer fire på partiets liste. For fire år siden klarte Frp fem representanter og det med god margin.

– Man skal ytterst forsiktig med å ta ting for gitt, selge bjørneskinnet før den er skutt, men jeg både håper og tror at jeg kan klare en plass, sier debutanten. Det er første gangen han står oppført som listekandidat.

Niklas Eriksen har vært interessert i politikk i en årrekke og ble Frp- medlem for seks år siden.

– Jeg har jobbet hardt med noe jeg tror på. Politikk tar mye tid, sier ungdommen som gjerne innrømmer å ha politiske ambisjoner, men likevel er forsiktig med å tenke seg en fulltids politisk karriere.

Eriksen, som er leder for Frp-ungdommen i Østfold, skryter av sitt partis politiske takhøyde og at det er stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Ulf Leirstein som har vist ham veien.

– Det betyr at du tåler støy?

– Alle partier spissformulerer, men jeg synes vi viser at vi tåler debattene, sier han.

Eriksen er spesielt opptatt av skatte- og avgiftspolitikken og mener at den rammer folk flest. På fylkeskommunalt nivå er det skole og skolepolitikk han vil konsentrere seg om.

– Valgkamp?

– Jeg har tro på direktekontakten mellom folk og den som skal bringe argumentene videre. Dessuten må vi forholde oss til de sosiale mediene. Men jeg tror at den viktigste suksessformelen er å være tydelig, avslutter han.
fakta