Grimstad, som mang en rådesokning vil kjenne igjen som en profilert lokalpolitiker har dermed gode muligheter for å legge beslag på en av fylkestingets taburetter. Det finner man ut av i september neste år, i dagens fylkesting har senterpartiet to representanter.

– Vi har en historisk mulighet i forbindelse med utbygging av veier og jernbane og videregående skoler i alle regioner i Østfold, sier han.

Grimstad mener skolebruksreformen for videregående skoler i Østfold er viktig.

– Og det er for oss viktig at vi har sentrale utdanningslinjer representert i alle regioner i fylket. For eksempel tømmerlinje og musikklinje.

Ellers legger han vekt på veier og ser på jernbaneutbyggingen som særdeles viktig.

– Begge disse sakene påvirker byene våre og jeg brenner for å ha levende, gode og allsidige bysentra. Vi vil ha et samfunn der varme verdier preger relasjonene og atmosfæren. Politikk må handle om menneskene, ikke bare planer og penger, avslutter han.