Moss Avis hadde 23. oktober et oppslag om at hovedredaksjonen for NRK Viken blir lagt til Gamlebyen i Fredrikstad. Artikkelen hadde karakter av gladsak, men var jo også skrevet lenger syd.

LES OGSÅ: NRK blir i Fredrikstad - skal dekke et område med over to millioner innbyggere

Ut fra erfaring med «Fredrikstad kringkaster» har jeg ingen tro på at en hovedredaksjon ved Glommas utløp er bedre for dekningen av mossedistriktet enn et sete i Oslo eller Drammen ville vært. Verre enn nå kan det vanskelig bli. Det er Fredrikstad først og Fredrikstad sist. I en periode førte jeg litt statistikk og fant at rundt 80 prosent av det som kom ut fra studio i Fredrikstad handlet om saker og personer i nærområdet rundt Glommas utløp. Kanskje skal lokalavisene være glad for at en slik prioritering neppe gir Østfolds befolkning en relevant lokal nyhetsdekning? Etterlatt inntrykk er at NRKs distriktsredaktør ikke en gang forsøker å være relevant for hele sitt egentlige dekningsområde.

På fjernsyn kan vi oppleve at i kortnyhetene 2055 og 2255 er alle sakene fra Fredrikstad.

Uten å gjøre krav på at utvalget er vitenskapelig korrekt vil jeg påstå at følgende eksempler er nokså representative.

Ensidig

I valgkampen stod som kjent den nasjonale bompengesaken sentralt. Som bidrag til en regional vinkling ble Fredrikstad FRPs ordførerkandidat intervjuet. Det ble sagt at den omdiskuterte løsningsskissen ikke ville ha konsekvenser for trafikantene i Nedre Glomma. Konsekvenser for nåværende og fremtidige «bommer» i Østfold for øvrig ble ikke berørt.

Fredrikstad Pride fikk bred omtale og bildedekning samme dag som feiringen av Mossekonvensjonen 14. august og de påfølgende Christian Frederik-dagene i Moss ble forbigått i svart taushet.

Identitet

En rekke innslag i distriktsnyhetene tidligere i høst handlet om at orienterings-VM skulle være i Østfold. Postutsetting av et fredrikstadektepar ble også dekket. Først ved de riksdekkende overføringene ble det «avslørt» at arrangementets kjerne var i Spydeberg.

Lokalavisenes dekningsområder har utviklet seg gjennom naturlig markedskonkurranse parallelt med utgiverbyenes utvikling. Slik sett er det fem medieregioner i Østfold: Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Det finnes ingen fylkesavis, og heller ikke noen som utgir seg for å være det! Noen særlig fylkesidentitet har jeg heller ikke sett.

Glomma

For å få lokalt interessante radio- og fjernsynsnyheter bør vi nok få et redaksjonelt ansvar parallelt med den inndelingen som har dannet seg for byregionene og deres aviser.

La oss i hvert slippe å bli pådyttet mer om hva folk ved Glommas utløp har gjort, ment og skal delta i – og ikke minst har produsert for NRKs riksprogrammer.