Gå til sidens hovedinnhold

Går eldre ut på dato?

DEBATT

USA har fått en ny president, som i en alder av 78 år, slo konkurrenten på 74 år.

Det var mye fokus på de to kandidatenes alder, og mange spurte seg om hvorfor, og ikke minst hvorfor demokratene, ikke klarte å stable opp «en yngre og mer dynamisk» kandidat.

Når vi nå vet resultatet, kan vi kanskje undre oss noe over dette negative fokuset.

Kanskje var det nettopp Bidens alder og erfaring som ble tungen på vektskålen. Det er ikke gitt at en ung og dynamisk person, i like stor grad, ville ha klart å bevart roen og fokuset i kampen mot den uregjerlige sittende presidenten. Kanskje ville denne gått i fella og falt ned på et tilsvarende nivå?

Dette valget var, etter mitt syn, like mye et valg for eller i mot Trump. Det er ingen tvil om at demokratene så seg best tjent med å slutte seg helhjertet om Bidens kandidatur. Både for å stå samlet, men kanskje også at man innså at de var best tjent med en «brobygger». En som, la oss i det minste håpe, kan samle den splittede nasjonen USA. For det trengs åpenbart. Med Bidens lange erfaring, er det rimelig å tro at han også har noen gode relasjoner blant republikanerne.

For de som kjenner til Bidens politiske grunnsyn, vil Trumps store trussel om at «sosialistene» vil ta makta, virke noe overdrevent. Når TV2 stempler Biden som en moderat høyrepolitiker, kan jeg vanskelig se for meg at alle republikanerne frykter akkurat det. Imidlertid bør en heller ikke underslå det faktum at venstresida blant demokratene også kan ha sine forventninger om en mer dreining til deres kant.

Jeg vil likevel trekke frem argumentene mot Bidens alder og spørre: Hva er galt med en voksen mann som har vært senator siden han var 29 år, har stilt som presidentkandidat tidligere og faktisk fungert som visepresident i to perioder?

Hvilke syn er det vi egentlig har på personer som har erfaring og kompetanse så det holder, og som hverken er dement eller sengeliggende. Alt i alt en meget oppegående person. Er det den respekten Biden fortjener? Betyr det at vi mener det bør være en aldersgrense på hvem som skal lede et land? Jo,da. Risikoen for at han kanskje ikke overlever perioden, vil kanskje være tilstede. Som for de fleste. Det positive i så fall må være at dette vil bane veien for den første, kvinnelige presidenten i USA noensinne. I så fall et sjakktrekk, spør du meg. Grenser er til for å brytes, og noen ganger er det lov å være litt smart.

Vi hører ofte om at eldre, i slutten av en lang yrkeskarriere, føler at de yngre ser på dem som noe brysom. Fordi de kan jobben sin? Fordi de kan best? Blir det ikke noen ganger litt for enkelt å hevde at de eldre er bakstreberske, sidrumpa og ikke vil være med på nytenkning og endringer.

Hva slags grunnleggende syn er det overfor en gruppe mennesker som faktisk har deltatt i endringer det meste av sitt liv.

Kan det ikke ofte også handle om at man ikke er villig til å gi eldre utfordringer? Enten i overdreven omsorg over at denne ikke vil makte oppgaven, eller i den tror at yngre krefter vil gjøre jobben bedre?

Vi vet at eldre arbeidstakere ofte er mindre borte fra jobben, er mindre syke og har i hvert fall færre omsorgsoppgaver på hjemmearenaen. Et annet forhold, slik jeg selv mener å ha erfart, er at eldre mestrer jobben sin godt og er effektive og samvittighetsfulle.

Likevel må en samtidig ta en diskusjon om lederskap og alder. Det å være i langt fremskreden alder og lede mennesker i alle aldersgrupper, vil kunne tale for at alderspredningen og dermed gapet mellom leder og de som ledes kan bli for stort. Vil 40-50 åringer oppleve en leder som er 30-40 år eldre, som en god og dynamisk leder for dem? Vil de oppleve denne lederen som fremoverlent og klar for nye utforinger, samt å gi dem nødvendig tillit? Her vil svaret bl.a være at det avhenger helt av lederens evne til å møte nettopp disse forventninger. I Bidens tilfelle vil det være rimelig å anta at mye avhenger av folkene han vil ha omkring seg og hvilke handlingsrom de vil få.

Mange vil nok, og det med rette, hevde at det er forskjell på det å jobbe i en bedrift og det å lede et land. Men, hvilke kvalifikasjoner bør en president ha? Er erfaring og kunnskapen om hva som kreves, noe som ikke bør telle med? Er det en manglende tiltro til den fysiske kapasiteten til en 78 åring vi stiller spørsmålstegn ved? Eller er det rett og slett en tro på at en «går ut på dato» når en når en viss alder?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.