Drammens Tidende: Torsdag 10. oktober mellom klokken 12.00 og 14.00 er det full stans i togtrafikken i hele Norge.

Denne gang er det ikke de vante signalfeilene som hindrer togene i å kjøre. Nå er det en planlagt politisk streik som er årsaken.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund streiker som en protest mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som Stortinget skal behandle senere i år.

Norsk Jernbaneforbund mener innføringen av jernbanepakka vil frata Norge råderett over egen jernbane, og lister opp disse årsakene til at de velger å streike mot jernbanepakka:

  • EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innenfor persontrafikken på jernbanen obligatorisk.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen.
  • EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte.

Refunderer ikke kostnader

Vy opplyser på sine nettsider at tog som allerede er underveis før klokken 12 vil stoppe på nærmeste togstasjon og bli stående stille fram til streiken avsluttes klokken 14.00. Flere lokaltog blir også innstilt.

– Det blir ikke satt opp alternativ transport for passasjerene for avgangene som er berørt før, under og etter streiken, skriver Vy.

Og hvis du tror at du som kunde kan få refundert kostnader til alternativ transport under streiken, må du tro om igjen.

– Vy beklager ulemper dette medfører deg som kunde, heter det på nettsiden.