Forslag til nye veinavn ga proteststorm, nå trekkes tre av dem

Navnekomiteen for veinavn i nye Moss har lyttet til innsigelser fra berørte innbyggere og trekker nå tre av åtte forslag til endringer av gatenavn i Rygge og Moss.