Hver onsdag gjennom høsten 2021 tar en gjeng elever fra Mysen videregående skole på seg i gule t-skjorter med Livsglede for Eldre sin logo på, og besøker sitt lokale sykehjem. De har planlagt å gjøre noe hyggelig for en gruppe eldre som bor der. Mysen videregående skole er en Livsgledeskole. Elevene har besøkt sykehjemmet jevnlig, også under pandemien, men ikke som frivillige, men som en del av den helsefaglige opplæringen.

Konseptet Livsgledeskole eies og drives av Livsglede for Eldre, og vi samarbeider med over 160 videregående skoler over hele landet. Skolene er med på å skape gode og meningsfulle opplevelser for eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter i nærmiljøet, og et bredt spekter av aktiviteter gjennomføres i regi av ungdommene fra livsgledeskolene. Allsang, baking, matlaging, bowling og ballong-volleyball er populære aktiviteter, og mange har ulike varianter av “spa” med velværeaktiviteter, neglelakking og håndmassasje. Noen arrangerer også større arrangementer og fester hvor elevene står for servering og underholdning, kafé en gang i måneden eller frokost med underholdning. De gule skjortene skaper en fellesskapsfølelse for elevene, samtidig som de eldre har lett for å kjenne dem igjen når elevene kommer på besøk.

Dette er praktisk opplæring gjennom trivselsskapende aktiviteter i møte med eldre. Tanken er å gi elevene en «myk start» og forhåpentlig skape nysgjerrighet rundt det å jobbe i eldreomsorgen. De mest engasjerte lærerne jobber med generasjonsmøter systematisk, ettersom de ser at det gir elevene yrkesrelevant og praksisnær opplæring. Samtidig skaper engasjementet totalt sett så mye mer enn det – ikke minst for de eldre, som får mange hyggelige stunder sammen med elevene.

I Dagsavisen 05.01.22 skriver Lars U. Kobro ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende innovasjon at mange initiativer går under radaren hvis vi leter etter frivillighet med gamle instrumenter. Her er jeg enig! Gjennom å møtes på tvers av generasjoner gjennom Livsgledeskole får man flere ting på en gang. For selv om elevenes innsats gjøres i opplæringsøyemed, er den også et viktig bidrag som gir flere ressurser i hverdagen på et sykehjem. Det er dessuten et viktig poeng at elevene også får utbytte av generasjonsmøtene. Den eldre kan si: «jeg har ventet på at du skulle komme i dag», og det er her lærerne forteller at elevene opplever å bli sett i møtet med de eldre. For mange ungdommer er dette en grunnleggende viktig opplevelse, fordi lite kan vel måle seg med opplevelsen av å være viktig for noen?

Vi vet at opplæringen i skolen skal fremme engasjement, skaperglede og utforskerglede hos elevene. Skolens verdigrunnlag er forankret i tema som menneskeverd, kritisk tenking, etisk bevissthet, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling i alle fag. Møter mellom eldre og skoleelever gjennom Livsgledeskole kan også brukes som en innfallsvinkel til disse temaene, og gi elevene viktige erfaringer som de kan bygge videre på.