Gå til sidens hovedinnhold

Gi barnehagebarna et eget kulturformidlingsprogram

Debatt

I juni skal stortinget behandle en ny kulturmelding for barn og unge. Da bør de sørge for at barnehagebarna får sitt eget kulturformidlingsprogram - Den kulturelle bæremeisen.

Målet med kulturmeldinga er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge er av høy kvalitet, og å gi alle barn og unge muligheten til å oppleve og å skape kultur på egne premisser.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et vellykka kulturformidlingsprogram for elever i både grunn- og videregående skole. Gjennom 20 år har DKS gitt skoleelever muligheten til å møte forskjellige kulturuttrykk som blant annet litteratur, teater, musikk, dans, billedkunst, performance, kulturarv og mye annet. Det gir glede, kreativitet og virker også utjevnende siden det er store forskjeller på hvor mye og hva slags kultur barn møter utenfor skolen. Den kulturelle skolesekken er rett og slett et fantastisk tilbud vi har gode erfaringer med.

I rammeplan for barnehagen står det «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.» Et eget kulturformidlingsprogram for barnehagene vil være et godt virkemiddel for å få til dette.

Det er sterkt å se hvordan barn i barnehagealder responderer på musikk, bevegelse, farger og historier, og hvordan både barna som ser på og utøverne som formidler bobler over av kulturglede. Den umiddelbare responsen de aller yngste barna kommer med i møte med forskjellige kulturuttrykk viser tydelig hvor viktig kultur er for denne gruppa.

Barnehagebarna fortjener et variert kulturtilbud av høy kvalitet som er spesielt utvalgt med dem, deres interesser og deres synsvinkel i tankene, og de fortjener at det er en reell satsning, ikke bare en tjuvsmak på skoleelevenes tilbud. Skoleelevene bør på sin side ikke få redusert sitt tilbud fordi også barnehagene skal være med. Dermed er det avgjørende at det blir en egen ordning, med egne bevilgninger.

Kulturskapere og -formidlere er blant dem som er hardt ramma av smittevernrestriksjonene. Det vil kreve et ordentlig løft for å sikre at vi ikke mister mye av tilbudet vi har hatt, og ville hatt uten denne kneika. Vi må løfte alle steiner, og det må ordentlige pakker med mange og varierte tiltak til. Alternativet er et fattigere kulturliv for oss alle. Et eget kulturformidlingsprogram for barnehager, som kommer i tillegg til tilbudet til skoleelevene gjennom den kulturelle skolesekken, kan være ett av de mange grepene som kan sikre et viktig og mangfoldig kulturliv også postkorona.

Vi håper stortinget sikrer en slik ordning når de behandler barne- og ungdomskulturmeldinga i juni, og at Viken fylkeskommune står klar til å administrere en slik nasjonal ordning så fort den kommer. Ja til et rikt kulturliv, for alle aldersgrupper.

Kommentarer til denne saken