I sommer skulle tusenvis av norske ungdommer fått sitt første møte med arbeidslivet. Koronakrisen har imidlertid gjort det vanskeligere enn noensinne for ungdom å komme ut i jobb. Det er ingen tvil om at ungdom i Moss ønsker å jobbe, men mange klarer ikke å finne sommerjobb.

Som franchisetaker vet jeg hvor viktig det er at unge i Moss kan bruke sommeren til å komme ut i arbeidslivet. Dette gir dem viktig jobberfaring som styrker mulighetene for å få jobb i fremtiden. Samtidig er det også en unik mulighet for oss som arbeidsgiver til å få inn nye engasjerte ungdommer som kan bli en viktig ressurs i mange år fremover.

Det er færre arbeidsgivere som tilbyr ungdom jobb

Sommerjobben har lange tradisjoner i Norge og på slutten av 90-tallet hadde hele tre av fire 15 -17-åringer jobb ved siden av skolen. Siden den gang har antallet ungdommer som jobber om sommeren blitt nesten halvert. Denne utviklingen skyldes ikke at ungdom ikke ønsker å jobbe, men at det er færre arbeidsgivere som tilbyr ungdom jobb. En slik utvikling har vært synlig de siste årene, men koronakrisen har gjort vondt verre og det er vanskeligere enn noensinne å finne en sommerjobb. Dette er støttes av funn i en undersøkelse fra Opinion, hvor seks av ti unge svarer at de opplever det som vanskeligere enn tidligere å få sommerjobb. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan koronakrisen bidra til at vi får en hel generasjon som står fullstendig uten praktisk jobberfaring.

Vi har merket et veldig press fra lokale ungdommer som ønsker jobb denne sommeren. Det er hyggelig at mange vil jobbe hos oss, derfor har det vært hardt å måtte si nei til så mange flotte ungdommer. Ifølge undersøkelsen fra Opinion kan det være så mange som 200.000 ungdommer som i år ønsker seg å jobbe denne sommeren, men som ikke får muligheten. Dette tilsvarer 27 % av alle ungdommer i alderen 16–25 år. Mangel på praktisk erfaring kan fort skape en ond sirkel, hvor arbeidsgivere aldri gir unge sjansen til å opptjene den nødvendige erfaringen de trenger for å komme seg inn i fast jobb. Dette kan være spesielt utfordrende i Østfold hvor arbeidsledigheten blant unge er høy.

Vi mener at et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet.

Som en stor arbeidsgiver for unge ser vi på ungdom som helt sentralt i vårt bærekraftsarbeid. Vi mener at et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet. Et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom. Derfor er vi også stolte når våre unge ansatte går videre og blir stjålet til andre arbeidsplasser.

Det er nå viktig at næringslivet og det offentlige i regionen tar et skippertak for å sikre ungdom jobberfaring. Vår erfaring er at det gir mye. Det ungdommen mangler i arbeidserfaring veier de opp for på mange andre måter. Vi oppfordrer flere arbeidsgivere til å gi ungdommen muligheten. Vi har meget god erfaring med å gjøre nettopp det!