I en kronikk i august argumenterte jeg for at de store trafikkproblemene i Moss bare kan løses hvis vi inngår en avtale om bypakke med staten. Da får vi mange titalls millioner statlige kroner som vil gå til å bygge ut gode kollektiv- og sykkelløsninger og skape en bedre by for oss alle. I tillegg kommer bompengene vi selv betaler inn.

Siden jeg skrev kronikken er det politiske landskapet rundt oss helt forandret. En bypakke er en billett til et forhandlingsbord der staten, fylket og kommunen sitter og forhandler om penger til kollektivløsninger. Plassene rundt dette bordet er nettopp fordelt på nytt, og de neste årene vil Moss og Østfold sitte på alle sider av bordet. Vi har en samferdselsminister fra Fredrikstad, som kjenner Moss godt. Viken styres i praksis fra Moss, siden fylkesrådsleder bor på Jeløy og fylkesråd for plan, klima og miljø bor på Halmstad. Sammen med posisjonen i Moss sitter vi da igjen med et knippe politikere som har nøkkelen til løsningen for Moss. De kjenner utfordringene i byen, og de tilhører regjeringspartiene. Vi får håpe de har god kjemi.

Og hva er utfordringene disse må løse? Først en gang på 2030-tallet vil ny riksvei 19 stå ferdig. I mellomtiden vokser bilkøene. Fergetrafikken er en stor del av problemet, men vi mossinger må også ta deler av skylden. Vi er også køen. Vi trenger tiltak som reduserer biltrafikken, også vår egen. Vi kan ikke vente til den nye veien kommer og håpe at alt går fint i mellomtiden. Vi trenger akutte tiltak nå, hvis ikke byen skal kveles av biltrafikk.

Jeg har ikke alle svar på hva byen trenger, men vi trenger bl.a.:

  • Hyppige bussavganger fra alle bydeler i Moss og inn til sentrum. Det må sikres effektive overganger mellom bussrutene.
  • Kollektivfelt for busstraseene inn mot sentrum, for eksempel ned Helgerødgata, slik at bussene får uhindret passasje og ikke stamper i kø.
  • Høystandard sykkelveinett. Det må sørges for en bedre løsning for syklistene over kanalen.
  • Gratis byferge etter modell fra Fredrikstad, for eksempel med rute Verket - Fleischer brygge - Alfabrygga - Betongen - Verket.

Disse tiltakene vil koste flere titalls millioner i året. Vi må bare innse at disse pengene ikke finnes, verken i fylket eller kommunen. Når det uansett skal innføres bompenger i Moss til ny RV19, så kan vi samtidig sørge for at vi får noen titalls statlige millioner på kjøpet hvert år. Hvis vi svelger kamelen bompenger, kan vi sette som betingelse at staten blir med på et spleiselag om en bymiljøavtale/bypakke. Bompengene vil også i seg selv “hjelpe” oss over fra bil til kollektiv, gange og sykkel. Et slikt opplegg er ikke noe forbud mot bil, men vil faktisk gjøre det lettere å være bilist også. For dette vil fjerne bilkøene i Moss.

Men ingen inviterer Moss til forhandlingsbordet. Politikerne våre må be om det selv. Jeg mener ordfører Hanne Tollerud straks bør:

  • Be samferdselsministeren om at ny RV19 inngår i en bypakke og at staten, Viken og Moss kommune inngår en bymiljøavtale.
  • Kreve at Viken etablerer kollektivfelt fra Gimle til Rådhusbrua som et strakstiltak i 2022, om nødvendig som en midlertidig løsning.
  • Kreve at Viken får på plass sykkelbrua over kanalen.
  • Be Viken utrede muligheter for byferge, samt selvkjørende matebusser fra hovedlinjene.
  • Be staten om en krisepakke for kollektivtrafikken, i påvente av bypakke. Dette er nødvendig for å løse problemene som jernbaneutbyggingen skaper. Dette bør trolig være på minst 20 millioner årlig over fram til bypakka er på plass.

Lykkes vil med dette, så blir Moss en bedre by å bo i. Færre biler betyr renere luft, færre trafikkulykker og mer plass til folk. Flere gående og syklende betyr bedre helse og triveligere bygater.

Så samferdselsminister Nygård: Gi oss en krisepakke for kollektiv, gange og sykkel! Gi oss bypakke! Gi oss bompenger! I den rekkefølgen.