Gikk på stjernesmell med ny partylåt til hyttefolket til påske

Mossingen Anders «Rø’berr» Røberg skulle lage festlåt for hyttefolket til påske. Men koronaen satte en stopper for hyttepåsken.