Gjør endringer i reguleringsplan på Nordre Brevik

Plansjefen fjerner grøfter fra reguleringsplanen og gjør med det Øståsveien smalere. Det betyr at veien ikke kan bli kommunalt ansvar i framtiden.