Gå til sidens hovedinnhold

Gladmelding for alle som bor i Østfold

Debatt

Vi får en egen bygnings- vernekonsulent i Østfold. Viken fylkeskommune har satt av 120.000 kroner til å utvide kapasiteten, og arbeidet med å organisere en rådgivningstjeneste er i gang.

Viken fylkeskommune har både kompetanse og økonomiske ressurser til å drive rådgivning til eiere og befaring av verneverdige bygninger og anlegg. Dette er en tjeneste som Museene i Akershus MiA har drevet med gjennom mange år. Siden vi nå er ett fylke utvides denne ordningen til også å gjelde Østfold.

I samarbeid med Østfoldmuseene og Viken fylkeskommune skal bygningsvernsenteret sørge for opplæring av en bygningsvernkonsulent i Østfold. Denne personen blir tilknyttet senteret som allerede eksisterer og nyter godt av den kompetansen som allerede er ved Akershus bygningsvernsenter.

Målet er gjennom dialog med eier å øke kunnskapen, istandsetting og stimulering til ny bruk av verneverdige bygninger. Fokuset er på gjenbruk og bruk av kortreiste materialer i stedet for rivning og kast. Det finnes flere tilskuddsordninger for de som ønsker å ta vare på eksisterende bygninger og anlegg. Å få tilgang på gratis kompetanse og rådgivning er en flott mulighet også for oss i vårt område. Befaringene er planlagt å starte etter påske, og eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan kontakte MiA via hjemmesiden dere.

Dette er en gladmelding til alle som bor i Østfold som gleder seg over at gamle bygninger og anlegg blir tatt vare på - til glede for oss som lever nå og for våre etterkommere. Viken viser vei!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.