Gladnyhet til mossefolket: Nå kan du gå på julekino