I disse dager er det en debatt om bedriftseiere som flytter til Sveits. Den diskusjonen skal ikke jeg delta i. Men jeg vet at Sveits er et flott land med flott natur. I tillegg er de et land som tenker annerledes enn andre land i Europa. Nå kan jeg ikke si at vi er lik Sveits, men hvem vil vel være en kopi. Råde kommune skal være en bygd som det skal være mulig å tenke annerledes.

Råde kommune har brukt mye penger de siste årene på friområder, stier og andre tiltak som gir flotte gratisopplevelser for alle. De neste to årene skal vi bruke over 20 millioner på nærmiljøanlegg, stier, og badeplasser slik at alle som ønsker å få gode gratis opplevelser. Dette kan vi gjøre siden vi har godt samarbeid med grunneiere og andre. Vi har satt ut 2 universelle bade ramper i sjø og ferskvann, vi har laget grillplasser ved sjøen og satt ut griller ved ferskvann, vi har laget universelle stier i samarbeide med private. Privat initiativ har også ført til at vi har fått vår egen Risseløype. Det er blitt nærmiljøanlegg ved Eplehagen og et nytt lekeområdet ved Spetalen skole. Neste år kommer det skateanlegg i Saltnes, og det jobbes med spennende utvikling av Moltemyra og Ellingstranda. Vi skal utvikle nærmiljøanlegget ved Eplehagen og en fornyelse av Tusenårsparken. I tillegg blir det laget mer universelle stier ved Karlshus.

En annen ting som er annerledes med oss er hvordan vi har satset på skolene våre. Vi har nye og moderne skoler. Da er det viktig med innhold. Det betyr at de folkevalgte ønsker skolefrokost og har et forsøk på dette sammen med en forsker, aktiviteter hver dag fordi vi ser det gir bedre læring, og har fått til programmering på skolene våre. Vi ønsker at vi skal ha leksebeviste skoler. Det krever at lærerne våre skal tenke seg godt om å gi elever individuelle lekser der de ser det nødvendig. Vi har enda ikke kommet i mål med dette, men det jobbes det med. Vi ønsker også at det skal være mulig å kunne ha e-sport som valgfag, sirkulærøkonomi inn i skolen, og at det skal være eksterne foredragsholdere om psykisk helse. Samarbeid med andre er også viktig for oss. Vi ønsker en skole som skal være trygg, spennende og variert.

I Råde har vi uttrykket «Snakker vi sammen skaper vi sammen». Dette har vi brukt når vi skal lage planer. Alle som ønsker det, kan komme med innspill tidlig i prosessen slik lager vi gode planer som vi eier i sammen. Det er likevel et område der jeg føler vi ikke er gode nok og det er byggene våre. Jeg mener vi ikke trenger rådhuset vårt lenger. Rådhuset er et sted som for mange virker fremmed. Derfor ønsker jeg at de som jobber på rådhuset heller skal flytte til et aktivitetshus der det er kafe, ungdomsklubb, bibliotek, museum, og en kommunal scene for møter og kulturelle opplevelser. Dette huset skal myldre av innbyggere og der det skal være lett å møte både folkevalgte og administrative ledelse for å komme med et problem eller kunne stille spørsmål. Jeg har også en drøm om en bygdelabb og helsestasjon i sentrums rekka. Dette vil bygge oppunder sentrumet til Råde.

Samarbeid med andre er helt avgjørende for at vi skal lykkes som en levende bygd. Det gjør vi i dag og skal bli enda flinkere til å få gode samarbeidsprosjekter i fremtiden. Vi er stolte over alle aktiviteter de gir til innbyggere og de som kommer fra andre steder. Det gis tilbud for både unge og gamle. Uten deres tilbud hadde Råde vært et kaldere samfunn.

Er Råde så annerledes enn andre. Ja det mener vi, siden vi satser på kommunale festivaler, og heier og støtter private. Vi har ungdomsfestival der ungdommen er sjefen. Vi satser på et sentrum, men for oss er det ikke by eller bygd, men vi skal være en urban landsby. Vi ser på om vi kan bygge helsebygg som et OPS prosjekt. Vi ser på selvkjørende busser og vi har sett på trikker, nå ser vi på hva Oslofjorden kan utvikles som.

Neste vår blir arealplanen vedtatt med nye store områder for næringsliv og nye boligområder. Det gleder vi oss til.

Vurdere du å flytte til Sveits eller Sandefjord, velg Råde. Er du en familie med barn og ungdommer så har vi de spennende skolene som tenker nytt. Eier du en liten eller mellomstor bedrift kom til oss, vi ønsker å være blant de 3 beste på andel ansatte i privat næringsliv. Er du alene så vil Råde være sted for deg.

De neste årene vil man kunne velge å bo i en av over 300 nye leiligheter i Karlshus som kommer, eller en bolig i Strømnesåsen som er et nytt stort byggefelt med over 450 boliger, eller en leilighet ved sjøen, eller boliger i naturskjønne Missingmyr. Så vil det hele tiden bli ledige boliger i vakre Saltnes eller sentrumsnært i Karlshus eller andre steder i bygda vår.

Vi i Råde ønsker å være kommunen som er litt annerledes enn de andre. Hvorfor? Fordi vi er bygda mellom byene!