NHO støtter regjeringens forslag om å samle skatteforvaltningen i en etat, heller enn å ha kommunale skatteoppkrevere på den ene siden og statlig skatteforvaltning på den andre. Gerd Signe Eieland i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund skriver i Moss Avis 7. november at vi ikke har satt oss inn i saken. Det har vi.

Vi forstår at Eieland er stolt av at vi har verdens beste skatteoppkrevere, og regner med at denne kompetansen ivaretas hos ny arbeidsgiver. Vi vil dessuten på vegne av norske arbeidsgivere påta oss en del av æren. Arbeidsgiveres forskuddstrekk må tas med i betraktning når man skal forklare hvorfor innkrevingen av inntektsskatt er så effektiv i Norge.

Vi er ikke så bekymret for at problemene i Danmark skal oppstå i Norge, blant annet fordi skatteoppkreverne i Norge allerede bruker skatteetatens datasystem. I Danmark måtte skatteetaten ta over et lappeteppe av ulike datasystemer som skulle harmoniseres. Vi bør heller se til Sverige, der skatteforvaltningen drives effektivt som en etat med felles systemer.
Vi registrerer også at Eieland skriver at det er 227 skatteoppkrevere, og derav 132 kontorer som driver arbeidsgiverkontroll. Dette er langt færre enn antall kommuner i Norge, noe som tyder på at mange kommuner allerede har sett at jobben kan gjøres forsvarlig utenfor kommunegrensen.