Alfa, beta, delta og omikron. Nakstad, Vold, Bukholm og Guldvog. Isolasjon, karantene, underliggende sykdom, r-tall og smittetopper. Begrep og navn som er blitt en del av vår hverdag. Det samme har avstand, munnbind, avlyste konserter, reiser og restaurantbesøk, hjemmekontor og Teamsmøter.

Norge er et av de landene i verden som hittil har greid seg best gjennom pandemien. Det er ulike forklaringer på det, men en viktig årsak er en befolkning som har stilt opp og fulgt råd fra dyktige fagfolk og ansvarsbevisste politikere. Det betyr selvsagt ikke at alle anbefalinger og påbud var riktige. Vi husker blant annet hvor lang tid det tok før man anbefalte munnbind, fikk satt i gang geografisk skjevfordeling av vaksiner eller besluttet å gi en tredje vaksinedose.

Pandemien har vært tung for alle, men noen har strevd – og strever- mer enn andre. Det gjelder spesielt mennesker med alvorlig underliggende sykdom og deres familier, men også barn, ungdom og unge voksne har betalt en høy pris.

Kan et virus tenke?

Når fagpersoner skal forklare oss hvordan viruset utvikler seg, snakker de ofte om at viruset forsøker å bli så smittsomt som mulig, og at det prøver å endre seg slik at det ikke gjenkjennes av kroppens immunforsvar. De forteller oss også at det ikke er i virusets interesse at verten- altså vi – blir alvorlig syke eller dør da det vil kunne hindre viruset i å spre seg. Viruset kan selvsagt ikke tenke, men det tilpasser og forandrer seg. I Europa velger land ulike strategier. Det baserer seg blant annet på at helsemyndighetene i noen land mener at omikron og eventuelle fremtidige mutasjoner, vil gi mildere sykdom, mens andre tenker det er viktig med strenge restriksjoner til man får vaksinert en enda større del av befolkningen i frykt for at nye mutasjoner kan gi et mer alvorlig forløp

Hvem har rett?

Det er ingen som sikkert kan svare på dette spørsmålet, men den siste utviklingen viser at viruset har mutert til en form som smitter lett og gir mildere sykdom. Hvis det fortsetter slik mange eksperter tror, vil covid-19 etter hvert kunne bli en sykdom på linje med influensa som vi kan leve med uten spesielle tiltak bortsett fra vaksinering av utsatte grupper

Godt nytt pandemiår?

Det er grunn til å tro at omikron kan bli vår vei ut av pandemien. Hvis mange tar vaksinen og følger rådene fra helsemyndighetene, er det håp om at vi kan ønske hverandre et godt nytt pandemiår.