Moss er en sprek og talentfull 300 åring. Vi er i ferd med å bli godt rustet for å ta fatt på de neste 100 årene. Transformasjonen av Moss er godt i gang. Vi snakker penere om byen vår, enn vi gjorde for bare noen få år siden. Her er det rett og slett hyggelig å være. Folk i Moss hilser på hverandre. Det høres banalt ut, men er ingen selvfølge. Hyggelige innbyggere er et godt utgangspunkt for å utvikle byen videre.

Alt ligger til rette for en god byutvikling. På Verket er det flere arbeidsplasser enn de siste ti-årene Peterson drev, og endringene viser at det er i ferd med å utvikle seg en ny spennende bydel. De neste årene skal stasjonsområdet utvikles. I resten av kommunen utvikles også bydelene. Nærheten til E6 og dobbeltsporet jernbane vil gi byen mye å spille på. I tillegg er Moss i ferd med å endre seg fra en tradisjonell industriby til noe annet. I dette noe annet tar vi med oss en sterk industrikultur og en innovativ landbrukskultur.

Uenighet finnes i de beste familier og så er tilfellet også i Moss, men i det store bildet som gir de lange linjene bør fremtidstroen på denne byen være sterk. Vi håper det er mulig å tiltrekke seg fremtidsrettede arbeidsplasser for innbyggere også med høy utdanning. Vi ser eksempler på det også hos oss, men skulle gjerne sett flere. Digitaliseringen og endringene av næringsliv og arbeidsplasser har så vidt startet.

Les også

Tre hundre år og hva nå?

Mosseelva og havna endret Moss fra ladested til industriby, langt fra uavhengig av internasjonal industripåvirkning. Teknologiutviklingen og den globale digitaliseringen vil endre byen på nytt. Nå bygger vi Moss for de neste 100 årene. Det er ikke en prosess med en start og en slutt. Det er en konstant prosess hvor vi må godta raske endringer både innbyggere, kommune og næringsliv. En krevende øvelse på alle måter, men også fantastisk spennende å oppleve og være med på.

Nye Moss er ikke bare to kommuner som slår seg sammen. Nye Moss er også en by som må ta inn over seg et klimaskifte og en enorm teknologisk utvikling for bokstavelig talt å skape en ny by. Et tastetrykk unna finner vi nå til enhver tid den beste kvaliteten verden kan skape. Vi tror jubilanten går lyse år i møte. Gratulerer med de 300.