Grenseløst søsterskap

Det er med stor glede og stolthet at vi igjen kan gjennomføre et fysisk 8. mars tog i Moss. I år samles vi alle bak hovedparolen Grenseløst søsterskap.

Som grenseløse viser vår solidaritet med kvinner på flukt og på tvers av fysiske grenser. Søsterskapet er vårt samhold, vi står sammen mot undertrykking og opp for rettigheter og frihet.

Vårt grenseløse søsterskap er inkluderende, transkamp er en viktig del av kvinnekampen. Kvinnebevegelsen i Moss er inkluderende og solidarisk.

Solidaritet med kvinner på flukt!

I 2021 er over 80 millioner mennesker på flukt, i verden. Over halvparten er jenter og kvinner. De flykter fra krig, fattigdom, diskriminering og undertrykkelse. Mange av disse, utsettes for seksuell vold, overgrep og risikerer å bli utsatt for prostitusjon og menneskehandel.

Igjen ser vi at kamphandlinger tvinger kvinner og barn på flukt.

Det er viktigere enn noen gang, at vi står opp for kvinners rettigheter over hele verden.

I Norge må vi legge til rette for at kvinner kan ivareta sine rettigheter og plikter og bli en inkludert del av samfunnet, som rett til arbeid, norskopplæring og tolketjenester.

Kvinnehelse

Dessverre, når vi snakker om kvinnehelse går tankene til såkalte kvinneplager, sjeldent går det til hjerte, lunge eller skjelett. Dessverre sier jeg, for kvinner er over-representert her med myter, feilinformasjon og ikke minst manglende forskning. Derimot er kvinner dramatisk underrepresentert i kliniske tester av medisiner, bisart nok også i medisiner som er rettet mot kvinner. Kvinner dør av ting som menn i større grad overlever, fordi det forskes mer på mannens helse. Vi vet nå at et hjerteinfarkt hos en kvinne fortoner seg annerledes en hos en mann, men likevel, flere kvinner blir møtt med bagatellisering, feildiagnoser og mistro. Og for ofte blir det satt en psykisk diagnose når årsaken er utelukkende fysisk. Temaet kvinnehelse gjør seg virkelig gjeldene når det kommer til noe så hverdagslig som bil. Biler blir ofte testet med mannlige utgaver av test dukker, selv om det er store anatomiske forskjeller som gjør at kvinner har en vesentlig større risiko for å bli skadet i bilulykker. Kvinner dør oftere i trafikken fordi våre kropper er dyrere å etterligne. Absurd, men sant. Tematikken finnes over alt. Det kommer daglige tegn som sier at når det kommer til sikkerhet, medisin og helse er vi som kvinner en tapende part.

Stopp volden!

Statistikk om vold mot kvinner er en viktig indikator på likestillingen i et samfunn. Mørketallene er store, og tall fra statistikk hos politiet og hos krisesentrene viser bare toppen av isfjellet.

Forskere ved John Hopkins Universitetet i USA anslår på bakgrunn av resultatene fra nasjonale befolkningsundersøkelser i 50 forskjellige land at minst hver tredje kvinne i verden på et eller annet tidspunkt i livet utsettes for seksuelle overgrep, mishandling eller andre former for vold, vanligvis av et medlem i egen familie.

En undersøkelse utført av NIBR gir et tydelig bilde av at vold mot kvinner i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, også i Norge.

Blant de kvinnene som deltok i undersøkelsen forteller mer enn hver fjerde kvinne (27.1%) som har levd i parforhold at hun er blitt utsatt for vold i nåværende eller tidligere forhold.

Nesten hver tiende kvinne (9.3%) oppgir å ha vært utsatt for potensielt livstruende vold, som kvelertak, bruk av våpen eller å få banket hodet mot en gjenstand/ vegg. Nesten hver tiende kvinne (9,2%) oppgir å ha vært utsatt for voldtekt.

Så lenge denne volden fortsetter, kan vi ikke hevde at vi har gjort nok når det gjelder likestilling!

Min kropp, mitt valg!

Fra tidlig barndom blir vi fortalt at man skal være glad i kroppen sin, ta vare på den, både ved å spise sunt, og være fysisk aktiv. Vi blir også fortalt at ingen bestemmer over kroppen vår, men gjør vi egentlig det? Bestemmer vi over vår egen kropp?

Som barn blir vi kledd i kjole med farger som rød, rosa, lilla og gult eller bukse og genser i blå, grønt. Etter det kjønn vi er født med.

Ønsker kle oss i en utringet topp eller en litt kort skjørt, får man blikk fra mennesker rundt seg. Noen tillater seg å oppføre seg på en upassende måte, kun grunnet hvordan en velger å kle kroppen sin. Samfunnet har utviklet noen kjøreregler for hvordan vi bør kle oss.

Men vi har også noen lover i dette landet som gjør at vi ikke har reell selvbestemmelse over egen kropp. Eksempler på dette er abortnemnder som bestemmer om en kvinne skal kunne avslutte en graviditet eller ikke, og lover som bestemmer når du har rett på hjelp fra helsevesenet.

Så er det min kropp og mitt valg når det finnes både lovverk og uskrevne regler som bestemmer over den?

Spørsmålet blir da: Når er valget over min kropp, egentlig mitt?

Dette er noen av parolene vi finner i toget ved årets 8. Mars- markering.

Vi gleder oss til å stå opp for kvinners rettigheter, sammen med mange, mange av dere!

Rødt Moss