Alle 15-åringer burde feires var overskriften på et innlegg fra prost Andresen Osberg. Ja mon det.

Det betyr ikke noe annet enn at for eksempel alle 18- åringer og 30-åringer burde feires. Det blir like feil å ta med alle uansett. Om det var et svar på at jeg for en tid tilbake hadde et innlegg hvor jeg antydet, satt på spissen, at Human-Etisk Forbund hadde kuppet konfirmasjonen skal være usagt, men prosten ville vise at antallet som ble konfirmert i den norske kirken ikke var så lite likevel, noe han har helt rett i.

Jeg pekte i min kronikk på at konfirmasjonsfeiringen var i endring og som en direkte følge har vi fått humanistisk konfirmasjon. En veiledning fra bispemøtet, februar 2016, viser til at konfirmasjonen i seg selv ikke er noe sakrament (dåpen er den eneste kirkelige handlingen som er et sakrament), men har nær tilknytning til dåpen. Veiledningen sier videre at konfirmantene gis en innføring i den kristne tro som de er døpt til, og konfirmasjonstiden avsluttes med en forbønnshandling for den enkelte konfirmant. At Human-Etisk forbund kaller det konfirmasjon, det opplegget de har for 15-åringene blir litt rart, men kirken synes det er greit.

Det er i det hele tatt mye som er greit i den norske kirken, ser sine tradisjoner i et nytt perspektiv heter det og endringsvillige er de, den skal de ha, men er vi ikke i ferd med å miste noe av identiteten selv om en modernisering ønskes velkommen. Mange typer religiøse ritualer har forsvunnet, men markering av individets livssykluser som dåp, konfirmasjon, russefeiring, giftermål og gravferd finnes fortsatt.

Bispemøtets oppgave er å samordne kirkelige gjøremål, noe som både blir omfattende og ikke helt enkelt når kirken påvirkes fra alle hold. Det flerkulturelle og flerreligiøse Norge ser ut til å ha stor påvirkning på kirkens arbeid når kirken skal tilpasse seg og ta stilling til en ny tid. Skolegudstjenester er en utfordring, ikke-kristne kan delta og en muslim kan lese tekster fra evangeliene, men det er ikke naturlig å lese tekster fra verken Koranen eller andre religiøse tradisjoners skrifter. Når bispemøtet sier at det ikke er naturlig, gis det da åpning for endring, en senere tilpasning på en måte.

Dåp av asylsøkere vil bli tatt inn i en veileder. Vigsel for likekjønnede er en utfordring. Selv om det ble godkjent i 2016 er det duket for omkamp. Koranlesing i kirken er noe man kan godta i enkelte tilfeller, men ikke i andre. Kunnskapsdepartementet har blandet seg inn og sier at det er greit med koranlesing under julegudstjenesten. De har litt å stri med på bispemøtet når de skal tilpasse seg det meste. For å si det med Peer Gynt; Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Så tilbake til 15-åringene og Human-Etisk forbund. Ta gjerne en feiring og kall det 15-års feiring, noen konfirmasjon er det vel egentlig ikke. Hva vi skal forholde oss til om la oss si 30 år, ja hvem vet.