En person skulle ringe etter hjelp, og redningsskøyta var raskt på plass. Tre personer skulle ligge uti vannet i overlevingsdrakter, og noen andre elever skulle spille skadet til redningsskøyta kom. Noen gjemte seg også i fjæra, og skulle bli funnet med varmesøkende kamera.

Det var forskjellige øvelser for de forskjellige klassene. Redningsskøyta prioriterte først de som lå i vannet, så tok de seg av de skadde. Elevene synes at de prioriterte bra, og de synes de var flinke til å holde seg så rolig. Det var fint for elevene å oppleve dette, for nå vet de hva som skjer og hva de skal gjøre hvis det oppstår en ulykke ute på havet.

Vi intervjuet noen fra 9E som hadde vært med på øvelsen.

Nora(14): Jeg var personen som skulle ringe til Tjøme radio og varsle om ulykken. Da måtte jeg ringe til 120. Først måtte jeg jo fortelle at det var en øvelse, for det hadde vi planlagt. Så måtte jeg fortelle hvor vi var, og det var jo imellom øya Bile og øya Bevøya. Etter det fortalte jeg hvor mange som hadde blitt skadet, og hvordan skadene var. Da jeg fortalte at noen hadde havnet i vannet, spurte de hvor mange det var. Det var bare tre.

Emilie(14): Jeg skulle spille at jeg hadde fått hjerneskade. De fra redningsskøyta tok på meg nakkestøtte og bar meg opp på en båre. Etter det tok de på meg teppe og spurte meg om det gikk bra. Det var ikke så mye jeg trengte å gjøre, men det var vanskelig å ikke le.

  Roy-Arne(kontaktlærer): Jeg var en av tre personer som skulle late som at jeg hadde falt ned i vannet. Vi hadde på oss overlevelsesdrakt som er beregna for å overleve i vann. Vannet var faktisk ikke kaldt, men mer deilig, selv om det var i starten av september. Det var litt skummelt å oppleve, for vi hadde jo ingen oversikt over hva som skjedde og det var vanskelig å bevege seg. Når vi lå i vannet måtte vi tre holde sammen og passe på å ikke flyte fra hverandre. Det var også skummelt når den store redningsskøyta kom mot oss i stor fart. Når vi skulle opp i båten ble vi først fisket inn med en slags krok og etter det ble vi rullet opp i et slagst nett, og de dro oss opp fra vannet når vi lå i det nettet. Når vi kom opp i båten igjen sjekket de formen vår, hvordan vi hadde det og om noen var skada.