Skoleavis:

I januar i år startet Sara Stavet og Hanne Gulbrandsen opp den frivillige organisasjonen Team Jakob, som samler inn midler til forskning på barnekreft. Etter tre måneder er de er godt i gang med forskjellige spenstige aktiviteter, og det har blant annet blitt arrangert forskjellige treninger, vårbad og sjakkkveld med Bård Vegar Solhjell.

Rundt tiden de startet opp fikk Sara Stavset og de andre bak arrangementet «Halloween med mening» Grevlingprisen fra Grevlingen Skole. Til sammen ble pengene fra Grevlingenprisen og «Halloween med mening» en sum på 210 000 kroner, og Sara forteller at hun ble ydmyk og stolt over å se så mange flotte ungdom bry seg. Maren Forsberg, leder for elevrådet ved Grevlingen Skole, var også veldig fornøyd med at prisen ble gitt til Team Jakob, og tror hele skolen stiller seg stolt bak det valget.

Hvordan kom dere på ideen med Team Jakob?

«- Da Jakob enda var frisk var han veldig engasjert, så jeg, Jakob og Hanne kom på denne idéen. Vi har også opprettet team Jakob for å hedre ham og for å videreføre hans verdier.»

I tillegg til å samle inn penger til forskning på hjernesvulst jobber Team Jakob for å lage en alternativ arena hvor alle, store som små, kan møtes, og særlig fint er det for de som ikke allerede har andre fritidsaktiviteter å gå på. De vil at folk skal se seg rundt, se de som faller litt utenfor, og ta de med på noe.

Hvorfor er det aktiviteter og trening dere fokuserer på? Hvorfor ikke bare ha en nettkampanje, for eksempel?

«- Først og fremst må man ikke trene for å være med på disse tingene. Det er for folk i alle former og størrelser. Arrangerer man et barneløp er det jo mange andre arbeidsoppgaver også, som å bake kaker, selge kaffe, arrangere løpet osv. Trening og aktivitet er noe veldig mange har en glede av å holde på med, og Team Jakob skal også selge t-skjorter i forbindelse med ulike løp og sykkelritt vi arrangerer»

Det var blant annet i forbindelse med KK-mila i fjor Sara Stavset kom på ideen med «Halloween Med Mening» som nå er blitt til Team Jakob. Der var det noen som løp med t-skjorter for Barnekreftforeningen, og nå kan man løpe med Team Jakob t-skjorter, for å spre samme budskap.

De inviterer også til lavterskels treningstimer med hyggelige sammenkomster man ellers kanskje ikke ville turt å komme på, og de skal ha med lag på blant annet KK-mila, Oslo Maraton, Holmenkollstafetten og Fjellmaraton på Beitostølen. De håper mange melder seg på til disse tingene, da det både er gøy og sosialt, men også viktig.

«-Dette er ikke bare et engangsprosjekt, men et langsiktig prosjekt som kommer til å gi varige alternative arenaer.» avslutter Sara med.

Dette er noe Son trenger, og det settes stor pris på blant lokalbefolkningen. Jakob var en svært engasjert gutt, og gledet seg over at Team Jakob nå kan hjelpe andre barn som får kreft i fremtiden. Annenhver dag får barn i Norge en kreftdiagnose, og Jakobs Minnefond er opprettet for de som ønsker å gi støtte forskning på kreft blant barn utenom å kjøpe t-skjorter.

Team Jakobs Facebookside er «Team Jakob» T-skjorter kan kjøpes på henvendelse på Facebook.