Gå til sidens hovedinnhold

Grov uaktsomhet

Jernbane

Under Telefonmøtet mellom mossepolitikerne og Hareide nå tirsdag kom statsråden med den samme tilbakemeldingen som tidligere. Han baserer seg på forsikringene fra Bane NOR om at den valgte traseen er gjennomførbar og at andre linjevalg er et dårligere alternativ. Det er underlig at man kan være så skråsikker på at prosjektet med kulverten gjennom kvikkleiren lar seg gjennomføre. En trenger ikke være geolog for å forstå at en står ovenfor en meget risikabel byggeprosess tett innpå store boligområder på skrenten ovenfor anleggsområdet og bare noen meter fra der RV 19 passerer. Det er nok å nevne; Gravingen av kulverten i Kransen var et år etter oppstart enda ikke kommet i gang, fordi en ikke våget å begynne å grave ut de søkk gjennomvåte jordmassene. Prosjektet er blitt stoppet på ubestemt tid fordi NGI har kommet fram til at det er for stor risiko knyttet til anleggsarbeidet, dette altså før en skaletablere den enorme kulverten. NGI skriver i konklusjonen til sin rapport at alle forhold som kan medføre kvikkleireskred i området må risikovurderes. Det er vel hevet over enhver tvil at nettopp kulverten, gjennom alle faser av utgravingen, er det aller mest risikable forholdet.

Senioringeniør Mario Weise fra Viken fylkeskommune uttaler i sin faglige vurdering av NGI’s rapport at han ikke på en rimelig måte er i stand til å vurdere i hvilken grad stabilitet aldri forverres og brudd eller skred unngås. Bane Nors prosjekt i bunnen av skråningen kan ifølge ham påvirke stabilitet midlertidig ugunstig gjennom forskjellige påkjenninger og bortfall eller svikt. tter leirskredet på Gjerdrum kom det raskt opp krav om å nedsette granskningskommisjoner og ekspertgrupper for å komme til bunns i årsaken til tragedien og om noen burde stilles til ansvar. Den store forskjellen med jernbaneutbyggingen i Moss er at man til de grader er advart på forhånd om at det kan skje en stor ulykke. De som skal ta beslutningen, være seg kommunestyre, Bane NOR eller statsråd er fullt klar over at en skal bygge en enorm kulvert gjennom et område med risikoklasse 4, der er skred vil ha meget alvorlige konsekvenser. En ting er at det hviler et stort ansvar på dem.

En annen og enda mer alvorlig ting er at de kan bli stilt overfor et strafferettslig ansvar, og da snakker vi ikke bare økonomisk, hvis de i denne situasjonen viser grov uaktsomhet. Og er det ikke nettopp grovt uaktsomt, når de gang på gang hevder at andre løsninger er et dårligere alternativ, uten at det gjøres noen anstrengelser for å realitetsvurderte disse eller å påvise punkt for punkt hvorfor andre løsninger representerer en like stor sikkerhetsmessig risiko og blir like dyre. Dersom en i en slik situasjon, der varsellampene blinker med hissig rødt lys, prøver å komme unna med slike lettvintheter, og utsetter beboere, arbeidere og trafikanter for stor fare, da er det liten tvil om at de som har ansvaret også må finne seg i stå på tiltalebenken, hvis det skulle gå galt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.