Gå til sidens hovedinnhold

Grunnlaget for ny Riksvei 19

DEBATT

Debatten om en løsning for ny Riksvei 19 (Rv19) gjennom Moss pågår. De fleste ønsker en løsning så raskt som mulig og det er enklere å debattere for eller mot konkrete løsninger. Spørsmålet er imidlertid hvor gode disse løsningene er.

I dag er det faktisk kun en løsning som er konkretisert – og det er den løsningen som ble analysert i en mulighetsstudie etter at det var laget en konseptvalgutredning. Den er den eneste som er konkret nok til at vi eventuelt vet hva vi går til. Det er flere som har foreslått andre varianter – noen som synes mye bedre – men de har altså ikke blitt undersøkt godt nok til at vi kan vite om eller hvordan de kan gjennomføres.

Jeg har skrevet om temaet tidligere og etterlyst at politikerne i Moss må kreve å få utarbeidet et skikkelig grunnlag for de alternativer som Statens vegvesen (SVV) nå skal utrede i detalj. Vi må også selv gjøre en prioritering av hva vi ønsker i byen vår før vi skal avgjøre endelig løsning. For den løsningen som velges vil ha betydning for mye mer – og for byutvikling – i lang tid framover.

Noen eksempler: Dersom vi skal legge Rv19 gjennom Kleberget vil det få betydning for havna og det kan gi mulighet til å flytte fergeleiet – og dermed åpne for byutvikling fra sentrum og ut mot Værla langs kanalen. Om Rv19 legges under dagens trase gjennom sentrum vil det ha betydning for om man kan flytte Rv19 vekk fra kanalen eller om man må beholde den over rådhusbrua og opp til Kransen. Flytter vi fergeleiet, vil vi da kunne lage en ny vei opp mot Kransen om det ikke er mulig å legge Rv19 gjennom Kleberget?

Dette må vi politikere kreve at SVV synliggjør og beskriver mulighetene rundt - og det er flere momenter som vil spille inn. Når det er på bordet må vi politikere prioritere. Politikerne har så langt prioritert ny jernbanetrase og plassering av ny stasjon. Ut over det har flertallet hittil prioritert å beholde havna der den ligger - og gi mulighet til å fylle ut i sjøen foran Kleberget og sprenge ut plass til havnespor. Hva betyr det for Rv19 og hva kreves i området om man skal se på havna og fergeleiet i sammenheng? Låser det Rv19 til å gå i dagens retning? Hvilken mulighet er det for å legge Rv19 gjennom Kleberget med tanke på prioriteringen av havna? Og hvilke muligheter eller begrensninger gir alt dette for byutvikling?

I tillegg vil valg av ny Rv19 også ha stor betydning for gjennomgangstrafikken i Moss – avhengig av om Jeløytrafikken som skal gjennom byen fanges opp eller ikke. Hva kreves av løsningen for at all gjennomgangstrafikk skal gå i ny Rv19? Om den ikke skal/kan gjøre det; hva betyr det for trafikken i dagen gjennom byen? Det er altså mye vi må få kartlagt og sett i sammenheng før vi kan bestemme oss for endelig trase.

SVV skal nå legge ut et forslag til planprogram for arbeidet. Hvilke temaer som skal utredes og hvilke sammenhenger man skal se etter. Det er her vi må sikre at SVV gir oss et skikkelig grunnlag – og ikke overlate til dem hvilke spørsmål og problemstillinger de ønsker å svare på for de ulike alternativene.

Vi må involvere innbyggerne i dette arbeidet - få innspill og informere. Det er nå innbyggerne og politikerne kan sette premissene for det endelige resultatet. Den muligheten må vi gripe fordi det avgjør hvilken ny Rv19 vi får.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.