Gå til sidens hovedinnhold

Gull, grønne skoger og tog

DEBATT

Det kan være interessant å spørre seg om Nord-Norgebanen ville blitt vedtatt i stortinget for ett år

siden. Jeg tror kanskje ikke det, og mistenker at dette er godt, gammeldags og saftig valgflesk. Man

kan selvfølgelig spørre seg om hva Nord-Norgebanen har å si for en velger i Østfold og jeg ønsker å

dele noen betraktninger rundt det.

Først og fremst handler ikke det om regional konkurranse. Vi har en vei å gå når det gjelder

infrastruktur og jernbane i Østfold. Selv om det er mye bra for Østfold i NTP, er jeg ikke fornøyd og

det blir viktig å jobbe videre med å koble Østfold enda tettere sammen.

Ære være toppkandidatene til AP og SV som har gått svært høyt på banen og nærmest garantert

raskere takt på jernbaneutbyggingen i Østfold. Jeg ser frem til et tett og godt samarbeid på tvers av

partiene på Østfoldbenken, kanskje spesielt i denne saken. Jeg kan allikevel ikke love noe mer enn at

jeg skal gjøre alt i min makt for å få det til. Jeg tror alle politikere har mye å tjene på å være edruelige

og realistiske når vi spiller ut våre tilbud.

I denne saken synes jeg ikke AP og SV er det. Det er useriøst å vedta et jernbaneprosjekt i området

110 milliarder kroner i en region som grovt anslått har det samme innbyggertallet og

kundegrunnlaget som Nedre Glomma. Og det uten å koble dette på en betydelig større bo- og

arbeidsregion.

Når man skal gi sin stemme ved et stortingsvalg stemmer man på sine lokale kandidater, men disse

kandidatene representerer et helt parti. Når man stemmer på AP og SV i Østfold så stemmer man

også på 110 milliarder til Nord-Norgebanen. Mener Lauvås og Øvstegård at Norge har råd til dette

samtidig som man rett etter valget klinker til med 40 milliarder til Inter-City utbyggingen i Østfold?

De spesielt engasjerte husker sikkert at den opprinnelige kostnaden var 12 milliarder.

Nord-Norgebanen og Intercity gjennom Østfold har altså en circaramme på 150 milliarder. Det er

tilforlatelig å tenke at Nord-Norgebanen kan seile sin egen sjø, men at 40 milliarder til Østfold er grei

skuring. Sånn funker det selvfølgelig ikke. Når man stemmer på det rødgrønne alternativet, stemmer

man på hele pakka. Denne pakka har ingen seriøs og troverdig finansiering.

Blankosvaret på alt er «nei til skattelette til de rikeste». Uavhengig om det er snakk om mer

omfattende støttepakker, sosiale ytelser, rammevilkår til næringslivet eller infrastruktur skal dette

finansieres ved å unngå «skattelette til de rike». Jeg vet ikke hvilke rikinger det er snakk om eller

hvilken bunnløs brønn disse rike sitter på.

Vi har ikke mer penger enn vi har, og løfter om gull og grønne skoger må følges opp med seriøse

planer om hvordan det skal gjennomføres. Høyres planer for samfunnsutviklingen har stor respekt

for framsiktene for norsk økonomi og når vi foreslår våre løsninger for hvordan vi vil utvikle Norge

videre er det ikke først og fremst enkle kostnadsøkninger. Det er løsninger om hvordan vi kan tenke

nytt og annerledes og forbedre og forenkle systemene våre. For eksempel gjennom pakkeforløp for

kreft eller noe så enkelt som å flytte middagen på eldreinstitusjoner fra en sen lunsj til normal

middagstid.

Regjeringen har kuttet skattene med ca. 30 milliarder. Ved å kun reversere disse kuttene har man

ikke engang finansiert InterCity i Østfold. Så kan man legge på alle andre lovnader om statlige

tilskudd til mange gode formål og flere milliarder i frie inntekter til kommunene som skal komme

umiddelbart. Og dette skal åpenbart finansieres ved å skattelegge de rikeste. Hvor mange milliarder

mener Myhrvold, Øvstegård og Lauvås at man skal hente hos «de rike»?

Dette er jo hvis de virkelig mener at alt skal gjennomføres, da. Og jeg har såpass stor respekt for mine

politikerkolleger at de står bak sine partier og sine løfter for hele landet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.