Fra arkivet: Halmstad skole (Rygge) på 1980-1990-tallet

28. desember 2017, kl. 11:50